KRISTAQ XHARO

Prof. Dr. Kristaq Xharo

Siguri dhe mbrojtje përballë  sfidave bashkëkohore rajonale dhe më gjerë. 

Publikime të zgjedhura:

Autor: 

 1. Xharo, K. (2021). Në paradigmën e Sigurisë. Tirana: UET Press
 2. Xharo, K. (2005). Ku po shkon Lufta. Tiranë: Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake
 3. Xharo, K. (2009). Në  brendësi të luftimit.  Tiranë: Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake
 4. Xharo, K. (2005). Organizim luftimi. Tiranë. Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake
 5. Xharo, K. (2004). Zjarri ne luftim mbrojtës. Tiranë: Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake

Bashkautorë:

 1. Lami, R., Xharo,K. & Lami, B. (2021). Conservatives_WFD_PWD Handbook. Westminster Foundation for Democracy. London.
 2. Ramadani, R. Xharo, K. Braneshi M. (2010) “Udhëheqja strategjike” Tirane Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake.
 3. Xharo,K. & Xhebexhia, I. (2005). Dinjitoz drejt Irakut. Tirane: Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake.
 4. Xharo, K., Malaj, E. Kali, F. Shehu, S. (2008). SEDM. Shqipëria suksesshëm ne rrugën e kryesimit. Tiranë: Qendra e Shtypit, Botimeve dhe Përkthimeve Ushtarake

Referime (publikime) në  aktivitete shkencore:

 1. Xharo, K. & Mullaj, A. (2021) Shërbimi I detyrueshëm kombëtar – sfidë për vlera. Revista Ushtarake. Instituti i Kërkimeve Shkencore
 2. Xharo, K. (2021). Within the paradigm of post-Covid Strategy. DSSH. Tiranë: UETPress.
 3. Xharo, K. (2020). Mjedisi nën paradigmën e sigurisë. Konference Ndërkombëtare Akademia e Sigurisë.
 4. Xharo, K. (2015). Konflikti ISIS – përtej një konflikti të Armatosur. DSSH, Tiranë: UETPress.
 5. Xharo, K. (2014). Lidhja e doktrinës me konceptet strategjike në funksion të vendimmarrjes. Revista Ushtarake Nr.3. Tiranë.
 6. Xharo, K. (2013). Ushtaraku, një profesion bashkëkohor me standarde dhe kërkesa të larta. Revista ushtarake. Nr. 3.
 7. Xharo, K. (2010). Gjeopolitika – fundi i saj apo një bote ndryshe. Revista ushtarake nr.3, Revista MN-2 Marrëdhënie Ndërkombëtare .
 8. Xharo, K. (2010). Refleksione për Gjeopolitikën dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare. Revista MN-2 Marrëdhënie Ndërkombëtare.
 9. Xharo, K. (2008). Refleksion në psikologjinë e luftës. Revista ushtarake nr. 3. Tiranë.