Edi Puka

Prof. Dr. Edi Puka

Lidershipi shkollor. Roli i stileve të drejtimit në rritjen e performancës në procesin mësimdhënës-mësimnxënës, në shkollat e mesme të larta shqiptare