renatakau 3

PhD. Renata Kau

Renata Kau PhD është lektore pranë Departamentit Juridik të Universitetit Europian të Tiranës në lëndë të së drejtës private dhe të biznesit duke filluar nga viti 2017 deri më sot.
Renata Kau  ka përfunduar në vitin 2011 studimet e larta për Drejtësi në Universitetin e Romës “La Sapienza”, ndërsa në vitin 2017 ka përfunduar studimet e doktoraturës në Universitetin e Romës “Tor Vergata”, ku ka mbrojtur titullin PhD me temë “Sistemi i kontratave në Shqipëri në krahasim me sistemin romak të kontratave”.
Ajo është liçensuar si avokate nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë dhe ka punuar në studio të rëndësishme ligjore në Romë duke filluar nga viti 2012, ku është marrë kryesisht me cështje të së drejtës civile.
Ajo ka publikuar artikuj shkencorë dhe ka marrë pjesë në një sërë konferencash të nivelit kombëtar dhe ndërkomëtar.