Pozicion i Hapur pune

 

ZYRA E PROJEKTEVE DHE PARTNERITETEVE (UET) KËRKON TË REKRUTOJË KOORDINATOR PROJEKTESH

APLIKO TANI!

KRITERET E NJË KANDIDATI TË SUKSESSHËM:

· Të paktën 5 vite eksperiencë në shkrim dhe menaxhim projektesh kryesisht IPA; Erasmus +. Prioritet kandidatët që njohin regullat e PRAG. Prioritet të diplomuarit në Financë.

· Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze

· Aftësi të shkëlqyera negocimi dhe të punës në grup

· Aftësi të shkëlqyera në ngritjen e partneriteteve të reja

· Aftësi në organizimin e aktiviteteve/eventeve

· Aftësi për të punuar në afate kohore të ngushta

· Aftësi të shkëlqyera komunikuese

KANDIDATI I SUKSESSHËM PRITET TË KRYEJË KËTO DETYRA:

· Gjurmimi i thirrjeve për partnerë në nivel kombëtar, Europian dhe më gjerë;

· Shkrim dhe zbatim të projekteve për ngritjen e kapaciteteve në kuadër të programeve IPA, Erasmus +, etj.

· Përgatitja e dosjeve të tenderimeve bazuar ne PRAG rules;

· Asistencë ndaj nevojave ad-hoc të zyrës;

DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR APLIKIM NË GJUHËN ANGLEZE:

· CV personale

· Letër Motivimi në gjuhën angleze

· 2 Letra Rekomandimi

 

DOKUMENTACIONI I PLOTË DORËZOHET NË VERSIONIN ELEKTRONIK NË ADRESËN E EMAIL: [email protected] BRENDA DATËS 28 TETOR 2021.