[:sq]Shpallen listat e studentëve fitues në UET për programet e studimit Bachelor.

 

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Financë

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Menaxhim Biznesi

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Kontabilitet(2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Menaxhim (2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Turizëm (2-vjeçar)

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Arkitekturë

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Industriale

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Informatike

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Ndërtimi

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Program Profesional Aplikime Informatike (2-vjeçar)

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Teknologji Informacioni

 

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Pamore

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Skenike

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Komunikim

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Edukim Fizik dhe Sporte

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Psikologji

 

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Drejtësi

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Marrëdhënie ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Shkenca Politike

 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Fizioterapi

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Imazheri

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Infermieri[:en]Shpallen listat e studentëve fitues në UET për programet e studimit Bachelor.

 

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Financë

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Menaxhim Biznesi

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Kontabilitet(2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Menaxhim (2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Turizëm (2-vjeçar)

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Arkitekturë

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Industriale

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Informatike

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Ndërtimi

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Program Profesional Aplikime Informatike (2-vjeçar)

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Teknologji Informacioni

 

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Pamore

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Skenike

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Komunikim

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Edukim Fizik dhe Sporte

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Psikologji

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Muzikore

 

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Drejtësi

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Marrëdhënie ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Shkenca Politike

 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Fizioterapi

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Imazheri

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Infermieri[:]