Nga Oxford në LSE, në 15 vite 1000 studentë të UET studiuan në perëndim

Në ambientet e reja të Universitetit Europian të Tiranës, u zhvillua ditën e djeshme, në kuadër të ndërkombëtarizimit një takim “networking” mes studentëve Alumni të cilët kanë qenë pjesë e programit Erasmus+ ndër vite

Tregu i punës sot është tejet dinamik dhe konkurrues dhe në një situatë të tillë, është “detyrë” e universiteteve që të sjellin ofertën më të mirë akademike, duke përfshirë në të, mundësitë më të mira që një student pas përfundimit të mësimeve të jetë i përgatitur që të përballet me dinamikat e tregut lokal dhe ndërkombëtar të  punës.

Tashmë për vite me radhë Universiteti Europian i Tiranës e ka pasur në fokus ndërkombëtarizimin dhe nuk kanë qenë të pakta shkëmbimet me jashtë.

Dëshmi e kësaj janë ish-studentët, apo siç njihen në UET,  Alumni-t International, të cilët pasditen e së mërkurës u mblodhën në një tryezë të rrumbullakët në ambientet e reja, tek “Kompleksi Xhura” për të shkëmbyer eksperiencat e fituara nga program Erasmus+.

Disa prej tyre ofruan edhe ndihmë për të orientuar dhe këshilluar edhe studentët  e ardhshëm.

Ish-studentët e pranishëm në sallën e takimeve në UET të cilët treguan rrugëtimin e tyre, jo vetëm në “shtëpi”, por edhe jashtë saj.

Një pjesë e tyre thanë se do të ktheheshin sërish në UET, kush për një master, e dikush tjetër për doktoraturë.

Rektori, Tonin Gjuraj tha se universitetin nuk e bën vendndodhja, por bashkëveprimi, dhe sipas tij UET është një makineri e vërtetë, pasi prej tij kanë dalë studentë të shkëlqyer.

Sipas tij, UET Alumni International janë “fytyra” e universitetit në tregun e punës rajonal dhe me gjerë.

“UET është vazhdimësi dhe një institucion, nuk është thjesht një vendndodhje, por veprim. Është një makineri që nuk pushon kurrë. UET Alumni International është fytyra jonë në tregun rajonal dhe më gjerë të punës”, u shpreh Gjuraj.

Universiteti Europian i Tiranës ka vendosur që këtë vit të ri akademik, 2021-2022 ta nisë me risi , jo vetëm me ambiente të reja, por edhe me një ofertë të shtuar akademike, duke sjellë 3 programe të reja studimi Bachelor, të ofruara në dy gjuhë, shqip dhe anglisht.

Në kuadër të planit të zhvillimit për periudhën 2020-2025, vijnë të licencuara nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë programet: Informatikë Ekonomike, Financë dhe Inxhinieri Informatike.

Kjo nismë, risi për arsimin e lartë në Shqipëri, vijon procesin e ndërkombëtarizimit që tashmë është bërë element identifikues i UET-së.

Këto strategji vijnë në kuadrin e objektivave të këtij universiteti për t’u shndërruar në një qendër të rëndësishme kombëtare dhe rajonale sa i takon bashkëpunimit universitar, shkëmbimeve me karakter kërkimor shkencor dhe debatin e ideve që promovojnë vlerat akademike dhe ato të qytetarisë europiane.

Ndërkombëtarizimi i UET

Shifrat e 5 viteve të fundit kanë treguar se UET është kampion në procesin e ndërkombëtarizmit. Gjatë kësaj periudhe, në kuadër të Erasmus+ dhe KA1, janë realizuar shkëmbime studentore dhe të stafit akademik.

Rreth 300 studentë shqiptar kanë kryer shkëmbime në një nga universitetet partnere, ndërsa janë akorduar 1.2 mln euro bursa nga BE. Po ashtu, rreth 50 studentë ndërkombëtarë kanë kryer shkëmbime në UET.

Sa i përket stafit akademik, rreth 150 persona (staf akademik apo administrativ) kanë kryer shkëmbin 1 javor për mësimdhënie apo trajnim në një nga universitetet partnere dhe janë akorduar nga BE 300 mijë euro bursa.

Rreth 80 persona (staf akademik apo administrativ) kanë kryer shkëmin 1 javor për mësimdhënie apo trajnim në UET.Në kuadër të marrëveshjeve të dyfishta dhe të përbashkëta janë realizuar 9 të tilla me universitetet e huaja.

Sa i përket ndërtimit të kapaciteteve Erasmus+ dhe KA2, UET ka implementuar 25 projekte, që kanë kapur një buxhet prej 1.7 milionë euro.

Vlen të përmendet edhe aktiviteti i UET Centre, e cila gjatë viteve 2011- 2020 ka implementuar 40 projekte, duke përfshirë një buxhet prej 750 mijë euro.