UET ngre sistemin e këshillimit akademik me 11 pedagogë

Universiteti Europian i Tiranës ka krijuar në ambientet e tij një hapësirë të dedikuar maturantëve, që janë në dilemë dhe kanë nevojë për një orientim profesional në lidhje me zgjedhjen e degës së studimit, duke ofruar konsulta me specialistë të këshillimit për karrierë.

Dilemat e maturantëve janë të shumta, kur bëhet fjalë për zgjedhjen e degës apo universitetit dhe jo pak herë ekziston një lloj pasigurie në lidhje me atë, që eksperienca e të studiuarit në universitet ofron për ta. Në këto momente është shumë e nevojshme, që ata të marrin këshillimin e duhur për të bërë zgjedhjen më të mirë për veten. Universiteti Europian i Tiranës, prej vitesh, organizon këshillim karriere për maturantë nga e gjithë Shqipëria.

Ky është një proçes shumë i rëndësishëm, i cili ka për qëllim t’i orientojë dhe ndihmojë maturantët të bëjnë zgjedhjen e duhur për profesionin e tyre të ardhshëm, nëpërmjet informimit mbi mundësitë e ndryshme të studimit, që ata kanë, si dhe eksplorimit të secilës prej këtyre alternativave. Krahas kësaj, ky proçes merret me analizimin e aftësive personale, interesave dhe pasioneve duke i vënë këto të dhëna në funksion të përcaktimit të opsioneve më të përshtatshme për karrierë. Këshilluesit e karrierës janë të trajnuar për të zhvilluar një konsulte të tillë, e cila orienton zgjedhjen e programit të studimit, dhe roli i tyre është lehtësim në vendimmarrjen e maturantëve. Shpesh herë këta specialistë përfshijnë në këtë proçes rritjen e vetëdijes, përcaktimin e qëllimeve dhe krijimin e një plani  veprimi. Universiteti Europian i Tiranës ka krijuar në ambientet e tij një hapësirë të dedikuar maturantëve, që janë në dilemë dhe kanë nevojë për një orientim profesional në lidhje me zgjedhjen e degës së studimit, duke ofruar konsulta me specialistë të këshillimit për karrierë. Këta të fundit janë pedagogë të trajnuar posaçërisht për këtë proçes të rëndësishëm nga të pestë Fakultetet e UET.

Për të gjetur karrierën e duhur, maturanti duhet të kuptojë më së miri profilin e studimeve, që duhet të zgjedhë dhe nëse aftësitë përputhen me interesat për atë profil studimi. Për shembull mund të ndodhë, që një i ri të dëshirojë të arrijë degën e studimit arkitekturë, duke menduar se ai është i mirë në vizatim, por në realitet arkitektura ka shumë më tepër se kaq. Shpeshherë studentët nuk arrijnë të gjejnë veten në zgjedhjen e tyre dhe e ndërrojnë degën e studimit në fund të vitit të parë, ose më keq akoma ata vazhdojnë pa dëshirën më të vogël duke ulur ndjeshëm interesin për degën, që kanë zgjedhur. Është pikërisht këshillimi për karrierë një faktor thelbësor për të identifikuar potencialin e vërtetë dhe për t’i udhëhequr maturantët drejt një rruge të duhur karriere. Ky orientim ka një rëndësi thelbësore, përpara se ata të marrin vendimin e ndjekjes së një dege të caktuar në universitet, një proces që ka dobi jo vetëm në zgjedhjen e një profesioni, por edhe përcaktimin e objektivave të karrierës, orientimin për planifikim të mëtejshëm për të siguruar një të ardhme të suksesshme përpara.

Duke u këshilluar me specialistët përkatës, maturantët kanë mundësinë të njihen me pikat “pro” dhe “kundër” të një profesioni, apo të një trendi aktual punësimi. Jo vetëm kaq, falë këtyre seancave ata kanë mundësinë të vlerësojnë, se sa përshtaten lëndët në degën, që ata kërkojnë të ndjekin me prirjet dhe interesat personale, si dhe të kuptojnë ecurinë në të ardhmen të profesioneve, për të cilat janë në dilemë të zgjedhin. Ky konsultim u lejon gjithashtu prezantimin edhe me opsione të tjera, të cilat shkojnë për shtat me aftësitë e tyre personale apo stilin e jetesës, që kanë apo duan të ndjekin në një të ardhme.

Kështu që, një këshillim dhe orientim në karrierë është i nevojshëm për të ndihmuar në organizimin e mendimeve dhe ideve mbi vendimet në lidhje me karrierën; mund të forcojë moralin dhe besimin dhe të japë udhëzime të reja për maturantët, të cilët do të jenë të dobishëm për të gjithë shoqërinë. Zgjedhja e një karriere, që përputhet me aftësitë dhe personalitetin përkthehet në sukses profesional dhe popullaritet. Qëllimi kryesor i këshillimit në karrierë është të ndihmojë maturantët të zgjedhin një fushë studimi, që është në përputhje me aftësitë  dhe pritshmëritë e tyre ndaj punës, si dhe me ndihmën e këtij procesi, shumica e kandidatëve përfundojnë duke zgjedhur karrierën e duhur. Është ky një vendim, që rezulton më pas me një performancë optimale, e cila në fund të fundit i ndihmon ata të kenë sukses në jetën profesionale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *