Showing 11-20 of 604 results

Konkursi “Moot Court Albania – IX”

7 Nëntor, 2022

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, shpall thirrjen për shprehje interesi për pjesëmarrje në Konkursin “Moot Court Albania – IX”. Ky projekt zbatohet në bashkëpunim me “Qendrën Europiane” dhe “Civil Rights Defender”. Ai  ka për qëllim përfshirjen e studentëve për të vënë …

KONFERENCA E PARË KOMBËTARE E TEKNIKËVE TË IMAZHERISË 

14 Tetor, 2022

Departamenti i “Imazherisë” – FSHMT – UET  Në bashkëpunim me “Urdhri i Infermierit të Shqipërisë”   KONFERENCA E i-RË KOMBËTARE E TEKNIKËVE TË IMAZHERISË Tema: “Zhvillimet e Reja të Teknikave Radiologjike Diagnostifikuese dhe Terapeutike”.      E Martë, 8 Nëntor 2022, Ora 10:00 – …

Call for papers Polis 22

5 Tetor, 2022

POLIS JOURNAL – ISSUE 22 CALL FOR PAPERS ART AND CULTURE IN A TRANSFORMATIVE WORLD POLIS, the academic journal of the Faculty of Humanities, Education and Liberal Arts at EUT, is calling for papers on Art and Culture in a …

Thirrje për aplikime: Shkëmbim Stafi Administrativ dhe Akademik

21 Shtator, 2022

Në kuadër të Programit Erasmus +, International Credit Mobility hapet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi administrativ dhe akademik për vitin akademik 2022-2023 – në Galicia, Spanjë. Mobiliteti do të kryhet në gjuhën angleze gjatë vitit akademik 2022-2023. Kohëzgjatja e …

KnowHub Equipement

17 Korrik, 2022

KnowHub Equipement The mission of the Hub is to create experiential learning so to create opportunities for students and develop transferable and transportable skill sets and innovative mindsets. This will prepare them for the future career. The main focus of …

Visit in UET

7 Korrik, 2022

With the colleagues and friends from Italy and Spain. Vincenzo Carbone, Sergio Sanz Magdalena and others, at European University of Tirana, Albania.  “Together for a stronger cooperation between our institutions, and for well-prepared younger generations”!