Showing 1-10 of 639 results

UET, marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën Mikrofinanca Shqiptare

26 Mars, 2024

Universiteti Europian i Tiranës ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën Mikrofinanca Shqiptare, për të zgjeruar më tej shkëmbimet mes dy institucioneve. Marrëveshja u nënshkrua ditën e hënë mes pedagoges së Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës, dr. Elona Shehu dhe …

Thirrje për aplikime: Shkëmbim Stafi Akademik dhe Administrativ

22 Mars, 2024

Në kuadër të Programit Erasmus +, International Credit Mobility hapet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi akademik dhe administrativ në IES ABASTOS. Kohëzgjatja e bursave: 5 ditë + 2 ditë udhëtim. Dokumentat e nevojshme për aplikim: • CV (në gjuhën …