Zv. Guvernatori i Bankës së Greqisë, zhvilloi një leksion të hapur në Universitetin Europian të Tiranës

Universiteti Europian i Tiranës ka organizuar një leksion të hapur me temë “Europe’s economic risk and prospect for 2019” . Lektor ishte një personalitet mjaft i njohur i fushës së ekonomisë, Z. John (Iannis) Mourmouras i cili aktualisht mban pozicionin e zv. Guvernatorit të Bankës së Greqisë.
Përgjegjësitë e tij kanë të bëjnë me zbatimin e politikës monetare, tregjet globale të kapitalit, sistemet e pagesave dhe të shlyerjes, si dhe zgjidhjen e bankave. Ai është gjithashtu Kryetar i Komitetit të Menaxhimit të Aseteve Financiare, detyrë në të cilën është përgjegjës për portofolin e investimeve ndërkombëtare të Bankës. Ka shërbyer si Zëvendës Ministër i Financave të Greqisë (2011-2012) dhe ishte Kryeekonomik i Kryeministrit Grek, si dhe Kryetar i Zyrës Ekonomike të Kryeministrit (2012-2014).

Z. Mourmouras është profesor i makroekonomisë në Departamentin e Ekonomisë, Universiteti i Maqedonisë – Selanik, Greqi (ai u zgjodh njëzëri në një Kryetar në moshën 36 vjeçare në vitin 2001). Ai mbajti poste akademike në universitete të njohura britanike (në Londër, Southampton dhe Edinburg) dhe ishte profesor vizitor në universitetet amerikane dhe evropiane. Ai ka një doktoraturë nga Universiteti i Londrës dhe është diplomuar në LSE. Ai ka botuar disa punime shkencore në revistat akademike të vendosura në fushat e politikës monetare, pavarësisë së bankës qendrore, makroekonomisë së hapur të ekonomisë dhe teorisë së rritjes. Ai është një ekspert i Bashkimit Ekonomik dhe Monetar në Evropë dhe autori i tre librave mbi këtë temë.

Jo shumë kohë më parë, ai është ftuar të japë një sërë fjalimesh dhe leksionesh mbi krizën evropiane të borxheve, politikën monetare dhe tregjet globale në universitetet dhe institucionet e mirë-njohura botërore, midis tyre në Universitetin e Harvardit, Universitetin e Kolumbisë, Universiteti i New York, Shkolla ekonomike e Londrës, Universiteti i Oksfordit, Universiteti Kombëtar i Singaporit, Banka e Italisë, Banka Federale e St. Louis, Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë (New York), Instituti i Brookings, Instituti i Financave Ndërkombëtare (Washington DC), Instituti Bruegel, Qendra japoneze për kërkime ekonomike, OMFIF, Concordia, etj.

Prezantimi i Z. Mourmouras bënte fjalë për një temë mjaft aktuale dhe me shumë interes veccanërisht për studentët e Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në UET.
Ai preku disa tematika me rëndësi të tilla si politikat monetare të Bankës Qëndrore, “lufta tregtare” dhe raundi i ardhshëm i tarifave, borxhi i përgjithshëm botëror publik dhe privat, rreziqet gjeopolitike dhe grindjet e brendshme. Ndërkohë që ka folur edhe për krizën Italiane dhe rrisqet e populizmit. Ai u shpreh se Italia duhet të tregoi kujdes por njëkohësisht shpjegoi aryset përse beson se ajo nuk është e rrezikuar nga kriza.

“Italia është ekonomia e tretë më e madhe e eurozonës, kështu që është tepër e madhe për të dështuar, mbizotërimi i borxhit publik është një trashëgimi nga e kaluara, ajo ka arritur vazhdimisht një suficit primar prej rreth 2% gjatë njëzet viteve të fundit, tejkaluar 2.5% të PBB-së në dy vitet e fundit dhe borxhi i ri i tij që nga viti 2000 është përdorur për të paguar interesa në vend të shpenzimeve financiare. Kontaminimi ndaj tregjeve të tjera financiare në periferi të Eurozonës është mjaft i kufizuar, në kontrast të thellë me tregun e obligacioneve sovrane të qeverisë greke.”

Ndër të tjera Z. Mourmouras foli edhe mbi krizën greke dhe perspektivën e vendeve të Ballkanit Perendëimor në anëtarësimin e tyre në BE. Ndërkohë që komentoi edhe marrëdhënien mes Shqipërisë dhe Greqisë.
“Unë besoj se të dyja vendet tona nuk kanë arsye përse të krijojnë ndasi, Shqipëria është një vend fantastik dhe miqësor, një fqinj shumë i mirë për ne. Nëse kthehemi mbrapa në histori ndoshta do të vëmë re disa ‘thyerje’ por ju jeni të rinj dhe duhet të shihni të ardhmen”, u shpreh ai.

Studentët patën mundësinë ta pyesnin z. Mourmouras në lidhje çështje të ndryshme dhe të merrnin prej tij përgjigje mjaft interesante dhe të një niveli ekspertize mjaft të lartë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *