UET i ri nën ndyshimin e statuti dhe rregullave të reja

Zgjerimi dhe strukturimi i UET vitin e kaluar kishte të nevojshme disa ndryshime statutore dhe rregullores në përmisim të procesit akademik, të zhvillimit institucinale dhe këkrimit shkencor

Me fillimin e vitit të ri akademik ccdo universitetet përmison të formatoj rregullat e veta. Në këtë kuadër ku pas një viti tashmë të UET polivalemt lind nevoja për disa ndrshime statutore të universitetit dhe disa rregulla që përmisojnë më shumë procesin akademik. Një nga ndryshimet kryesore në statutin e UET është zgjedhja e tre pro-rektorëve për proceset e ndryshime akademike, sica janë procesi akademik dhe mësimor, procesi për zhvillimin institucionale dhe studenëtë, si dhe procesi për kërkimin shkencor dhe ciklin e tretë të studime në doktoratë.

Përballë kërkesave në rritje, universitetet duhet gjithashtu të rekrutojnë dhe mbajnë studentët, si dhe të tejkalojnë rezultatet e pritshme për normat e diplomimit. Në këto kushte shpeshherë lind nevoja që universitetet të riorganizohen dhe të krijojnë forma të ndryshme zhvillimi për pedagogët e tyre, siç janë workshop-et, seminaret etj. Si ristrukturimet ashtu edhe zhvillimet e mëtejshme profesionale, sjellin energji dhe ide të reja, të cilat i shkojnë krah për krah të gjithë procesit akademik, i cili mësimdhënien nuk e ka vetëm në auditor, por edhe në forume, seminare, workshop-e me lektorë të ftuar nga bota e biznesit, komunikimit, arteve, inxhinierive etj.

Universitetet kalojnë në proces ristrukturimi, me qëllim që sinergjitë e reja mes fakulteteve, stafit dhe studentëve të avancojnë më tepër drejt rezultatit përfundimtar, që është cilësia e edukimit.

Gjithashtu, institucionet e arsimit të lartë nuk riorganizohen vetëm në burime njerëzore, por edhe strategjikisht, duke shtuar oferta në fusha me kërkesë të lartë në tregun e punës, si dhe duke zgjeruar mundësitë e lëndëve, në mënyrë që të tërheqin më shumë studentë.

Pas afro 15 vitesh kontribut në historinë e arsimit të lartë shqiptar, UET vjen i reformuar, me një ristrukturim dhe “zgjerim” të ofertës së tij akademike. Arsyeja e këtyre ndryshimeve është pikërisht dëshira për të qenë gjithnjë në rrokje të zhvillimit dhe cilësisë. Rikonceptimi i programeve aktuale të studimit, si dhe shtimi i dy fakulteteve të reja, është hapi i radhës që ky universitet ka ndërmarrë për të sjellë pranë studentit të tij më tepër cilësi.

Tashmë fakultetet e UET-it janë pesë, ku tri fakulteteve të mëparshme u janë shtuar dhe dy të tjera, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, si dhe Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës. Në këtë mënyrë, me një plotësim kuadri thuajse të plotë të fushave dhe disiplinave, Universiteti Europian i Tiranës, mund të quhet “polivalent”. Krijimi i një hapësire të tillë e shndërron atë në universitetin e të gjithëve, ku mundësitë janë të shumta për shumëkënd. Trendet e zhvillimit të tregut të punës të ditëve të sotme kërkojnë individë të aftë, të përgatitur profesionalisht dhe multifunksionalë. Si një universitet që ecën përkrah inovacionit UET vjen me një filozofi të përditësuar, kërkesës për dije komplekse i përgjigjet me një ofertë universitare komplekse. Dije që plotësojnë njëra-tjetrën dhe studentë që gjejnë gjithçka në mënyrë cilësore.

UET i dekadës së dytë është pikërisht UET i kësaj dije cilësore, i kësaj dijeje polivalente, ku studenti shqiptar, i cili në shumë raste është i shqetësuar për standardin e universitetit, për mundësinë për t’u shkolluar në Shqipëri, gjen në UET një cilësi tjetër, një pritje tjetër, një dashamirësi tjetër, mbi të gjitha një përgjegjshmëri tjetër, të një universiteti të ngjashëm me kolegët e tij më të mirë perëndimorë apo dhe të vendeve të tjera të botës. Institucionet e arsimit të lartë shpeshherë ndodhen në betejë me zhvillimet sociale, ekonomike, teknologjike dhe madje kulturore. Në mes të të gjitha këtyre sfidave, këto institucione janë të prirura për t’iu përmbajtur kërkesave që ka tregu i arsimit të lartë, duke përfshirë diversitetin dhe ndryshimet ekonomike dhe për më tepër ato teknologjike për përgatitjen e studentëve për një treg tashmë global.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *