Konstantinos  Giakoumis

Konstantinos Giakoumis

Konstantinos Giakoumis është Profesor i Asociuar i Universitetit Europian të Tiranës, ku jep leksionet e lëndës së Historisë së Artit, Artit Konceptual dhe Metodikës së Artit. Ka fituar titullin Ph.D. pranë Qendrës së Studimeve Bizantine, Osmane dhe Hellenike Moderne të Universitetit të Birminghamit në Mbretërinë e Bashkuar. Dr. Giakoumis është anëtar e Bordit Këshillues Shkencor i projektit Historiografia në Europën Osmane, autor ose bashkëautor i katër monografive, disa kapitujve librash dhe artikujve në revista shkencore të indeksuara dhe të vlerësuara me faktor impakti. Në fushën e arteve ka kuruar dy ekspozita veprash arti, njëkohësisht duke redaktuar katalogët e tyre, cf. Giakoumis, Konstantinos, red. 2017. Bimësia në Arte dhe Artefakte të Rajonit të Korçës (Shek. XII para Kr. – Shek. XX p. Kr.). Tirana: Pegi dhe Giakoumis Konstantinos, red. 2015. Uji në Arte dhe Zejtari në Rajonin e Beratit nga shek. IV para Krishtit deri në shek. XIX pas Krishtit. Tirana: GentGrafik.

 

Artikujt e tij më të fundit të botuara në revista me shqyrtim të verbër kolegjial përfshijnë studimet e mëposhtme:

  1. Giakoumis K. (2016), “Self-Identifications by Himarriots, 16th to 19th Centuries”, Erytheia. Revista de Estudios Bizantinos y Neogriegos, v. 37, pp. 205-246.
  2. Giakoumis K. (2016), “An Unpublished Icon of St. John Vladimir and a Typological Classification of the Saint’s Imagery”, Church Studies, v. 13, pp. 169-208.
  3. Giakoumis K. (2017), “Textual Visuality and Visual Textuality in Texts Correlated with Artworks. Nektarios Terpos’ Pistis & Last Judgement Scenes from Myzeqe, Central Albania.” In Moutafov E. – Erdeljan J. (2017), “Texts, Inscriptions, Images.” Art Readings, v. 1/Old Arts (2016), pp. 203-245.
  4. Giakoumis K. (2017), “Nektarios Terpos and the Iconographic Programme of Ardenica Monastery”, Byzantine and Modern Greek Studies, v. 41 (1), pp. 81-102. DOI: https://doi.org/10.1017/byz.2016.30
  5. Giakoumis K. (2018), “The Voskopoja Guild of Tailors’ Credit Lending Operations and Risk Management (1716-27)”, Turkish Historical Review, v. 9, pp. 242-277. DOI: https://doi.org/10.1163/18775462-00903002.
  6. Giakoumis K. (2018), “Unpublished Scene of St John Vladimir from the Church of the Entrance of the Virgin to the Temple at Kolkondas, Myzeqe, Central Albania”, Вестник славянских культур (Vestnik Slavianskikh Kul’tur) [Bulletin of Slavic Cultures], v. 49, pp. 264-267, УДК 726, ББК 85.113 (4Алб). http://www.vestnik-sk.ru/english/archive/2018/volume-49/giakoumis-k.

Giakoumis K. (2019), “The Policy of Non-Discrimination and the Protection of Minority Cultural Heritage in Albania”, International Journal of Cultural Policy, v. 24/1, accepted; in p