Burimet Njerëzore janë një sfidë në të gjithë botë, ku nuk mund të përjashtohet edhe Shqipëria, si shkak i këtyre sfidave UET ka zhvilluar forumin e përvitshëm UET HR Club 2020 me 50 drejtuesit e Burimeve Njerëzore të korporatat dhe organizatat më të mëdha në vend, si Balfin Group, Bashkia Tiranë, Delloite Albania, Credins Bank, Agna Group, Intesa San Paolo Bank etj

Për vite me radhë, organizatat i shikonin përpjekjet e tyre për të adresuar shqetësimet njerëzore dhe sociale si të ndara nga përpjekjet e tyre rreth teknologjisë – të dy këto çështje zhvilloheshin në shina të ndara. Edhe sot, ekspertët që lidhin dy sfera shpesh përshkruajnë interesat njerëzorë si të kundërta me aftësinë e një organizate për të përfituar nga teknologjia në maksimum, duke demonstruar qartë besimin se Inteligjenca Artificiale dhe robotët janë një kërcënim i afërt për punësimin njerëzor.

Tashmë është koha për të sfiduar pikëpamjen se teknologjia dhe njerëzimi janë fusha të dallueshme, ose madje rrënjësisht në kundërshtim. Sipas raportit të Deloitte ku drejtori i Burimeve Njerëzore në Deloitte Albania theksoi se vlera më e madhe vjen nga një bashkim i të dyjave. Një pikëpamje që bashkon njerëzoren dhe teknologjinë, e cila i lejon organizatat të përdorin mjedisin që krijon teknologjia për të humanizuar botën e punës dhe për të kapërcyer konfliktet më sfiduese me të cilat përballen sot institucionet dhe korporatat.

Pajaj, gjatë prezantimit të raportit të fundit të Deloitte mbi trendet dhe ndryshimet e sjelljeve për sa i përket menaxhimit të kapitalit njerëzor në korporata në forumin e përvitshëm UET HR Club 2020 e thirrur nga Universiteti Europian i Tiranës, theksoi se për të ndihmuar se si drejtuesit e burime njerëzore të mendojnë përmes këtyre ndryshimeve, është fokusi mbi potencialin dhe perspektivat mbi tendencat e kapitalit njerëzor të këtij viti. Këto tendenca shikojnë në të gjithë përbërësit e infrastrukturës së një organizate, nga sistemet që drejtojnë ekzekutimin e procesit deri te indikatorët që ndjekin dhe matin progresin strategjik, ku ofrohen sugjerime mbi mënyrat për të futur qëllimin, potencialin dhe perspektivën në thelbin e mënyrës se si ato janë të dizajnuara dhe ekzekutuar. Sipas Pajaj, gjatë raportit janë gjetur këto trende, si: Riaftësimi i forcës së punës; puna në grup, tërheqja e talenteve dhe rritja e aftësive të reja.

Ndërkohë Drejtoresha e Burimeve Njerëzore pranë Bashkisë Tiranë znj. Milena Sauku  vuri theksin në rregullimin e kuadrit ligjor sa i përket menaxhimit të kapitalit njerëzor në sektorin publik dhe specifikisht në Bashkinë e Tiranës. Gjithashtu gjatë prezantimit të saj znj. Sauku shpjegoi se si Bashkia Tiranë nëpërmjet platformave dixhitale ka mund që të mirë kapitalizohen burimet njerëzore në institucionin ku ajo është pjesë. Kjo ka ardhur si nevojë se ndryshe nga biznese Bashkia Tiranë është një institucion që mbulon shumë elemente të jetës së përditshme të njerëzve, ku përbërja e këtij institucioni është shumë e dersifikuar dhe me numër shumë të lartë punonjësish, por që nuk na pengon aspak që të jemi gjithnjë në kërkim të talenteve të reja.

Për Entela Zigori e cila mban pozicionin e Drejtoreshës së Burimeve Njerëzore pranë Intesa SanPaolo Bank, vuri theksin në menaxhimin e kapitalit njerëzorë gjatë krizës shëndetësore  e krijuar nga pandemia Covid-19. Duke mos qenë të sprovuar parë nga kjo gjendje disa nga vendimet që u morën ishin të shpejta në menaxhimin e burimeve njerëzore ku dhe shërbimi ndaj klientëve të ruante të njëjtën cilësi, të cilat synuan zgjidhjen e një problematike urgjente. Gjithashtu znj. Zigori u ndal edhe tek ardhmja e punës, të cilën e ndau në tre realitete.

“Së pari është ndryshimi i sjelljeve të bizneseve, ku ofrimi i shërbimeve po ndryshon dhe korporatat duhet të përshtaten me këto ndryshime. Është e rëndësishme të vlerësohen të gjitha aspektet e modelit të biznesit për t’u siguruar që ato përputhen me realitetin e ri.  Realiteti i dytë është , ndryshimi i pritshmërive të punonjësve, ku shëndeti dhe siguria për ta janë tashmë parësore, si nga këndvështrimi fizik dhe ai psikologjik. Dhe realiteti i tretë janë zhvillimet teknologjike, ku zgjidhjet efektive dixhitale nuk janë më opsionale, ato tashmë janë të domosdoshme”, u shpreh Entela Zigori, Drejtoreshë e Burimeve Njerëzore pranë Intesa SanPaolo Bank.