Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin Ludwigshafen, Gjermani

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor/Master, Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i parë.

Fushat e studimit përfshijnë: Biznes, Ekonomiks, Menaxhim  

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: (13.09.2021 – 31.01.2022).

Ftojmë të gjithë studentët BA (viti II & III) dhe MA (viti II) Biznes, Ekonomiks, Menaxhim të aplikojnë.

 

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Prill 2021 ora 17:00