Takim konsultativ me Dekanin e Fakultetit Ekonomik Prof. Asoc. Elvin Meka, përgjegjësen e Departamentit të Menaxhimit Prof. Asoc. Arlinda Ymeraj, dhe ekipin respektiv në kuadër të projektit STEPS. Përgatitja e silabus-eve është një nga aktivitetet e Masterit të Përbashkët me Universitetin Bujqësor të Tiranës.