Thirrje për pozicion pedagog
Departamenti i Teknologjise se informacionit, Inxhinierise dhe Arkitektures ka hapur thirrje për pedagog në programin e Inxhinierise Informatike ose Teknologjise se Informacionit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.