Human vs Technology

“Human vs Technology”

Axhenda
28 Shkurt – 01 Mars 2020
VM Resort, Golem, Durrës

 

  • DITA I / E PREMTE 28 SHKURT 2020
14:30 NISJA
15:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe sistemimi në hotel
17:00 – 18:00 Sesion Plenar

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës në  UET

 

Prof.Asoc.Dr.Ing. Arben Dushi

DEKAN – Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës e Arkitekturës

18:00 – 18:15 Pushim kafe
18:15 – 19:30 Moduli “Lidership”

–     Diferenca Lider – Lidership
–     “Veset” e liderit
–     Teknika të lidershipit që garantojnë suksesin

 

MSc. Klajdi Logu,

Pedagog  UET

20:00 DARKA
  • DITA II / E SHTUNË 29 SHKURT 2020
09:00 – 11:00 Sesion Plenar  – Sipërmarrja sociale dhe Design Thinking
09:00 – 10:00 Moduli “Sipërmarrje sociale”

–  Çfarë është sipërmarrja? Pse të jesh sipermarrës?
–  Roli i sipërmarrjes në rritjen ekonomike të vendit dhe në punësim
–  Sipërmarrja sociale
–  Synimet sipërmarrëse të të rinjve
–  Kuptimi i procesit sipërmarrës, arsyet e dështimit të sipërmarrjeve
–  Plani i biznesit

Prof. Dr. Ermira Qosja

Zv. Rektor UET

10:00 – 11:00 Moduli “Design Thinking”

–  Parimet kryesore të Design Thinking
–  Nevoja për Design Thinking në shkolla
–  Mendjet, aftësitë dhe të menduarit
–  5 fazat, metodat dhe mjetet e Design Thinking

Dr. Adela Danaj,

Pedagog  UET

11:00 – 11:15 Pushim Kafe
11:15 – 11:35 Teknologjia si faktor për globalizim Albi Zhulali

CEO SOFTMOGUL

11:35 – 11:55 Aplikimi i teknologjive të rinovueshme në ndërtim Arben Bicoku

Arkitekt

11:55 – 12:15 Rëndësia e teknologjive të reja ne kontrollin e trafikut ajror të aviacionit civil në RSH –            ALBKONTROLL Ing. Parid Alimhilli

Ekspert i teknologjisë në Albkontroll

12:15 – 12:35 Avantazhet dhe problematikat në teknologjitë e reja në industrinë automobilistike

VOLKSWAGEN – MITSUBISHI

Ing. Artan Mirdita

Drejtor i shitjeve -Mitsubishi

12:35 – 12:55 Aplikimi i teknologjisë së informacionit në biznes dhe shërbime publike

MICROTIC

Dritan Vreshta

Përfaqësues i “MICROTIC” për Shqipërinë

12:55 – 13:15 Risitë në investimet në rrjetet energjetike të Shqipërisë.

OSHEE

Ing. Dorian Baba

Drejtor i produkteve të reja – OSHEE

13:15 – 13:30 Diskutime
13:30 – 14:30 DREKA
15:30 – 18:00 Vizitë në Amfiteatrin e Durrësit
18:00 – 19:30 Punë individuale e maturantëve mbi temën“Ndikimi i teknologjisë dhe sfidat e inxhinierisë” MSc.Enkelejda Prifti, MSc. Anxhela Ferhataj

Pedagogë UET/Mentore

20:00 – 21:00 DARKA

 

  • DITA III / E DIELË 01 MARS 2020
08:30 – 09:15 Moduli “Orjentimi për Karrierën”

– Puna,    profesioni,    karriera    dhe    kualifikimi    i përgjithshëm dhe profesional;
– Sistemin formal, informal, joformal të kualifikimit në Shqipëri;
– Burimet e punësimit në tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar të punësimit;
– Profesionet që lidhen me veprimtaritë e shërbimit dhe ato të prodhimit në tregun lokal;

 

MSc. Klajdi Logu,

Pedagog  UET

09:15 – 10:00 Orientimi në karrierë për shkencat inxhinierike Dr. Kujtim Haxho, Dr. Jonila Prifti, MSc. Enkelejda Prifti

Pedagogë UET

10:00 – 10:30 Prezantimet e 5 punimeve individuale më të mira mbi temën “Ndikimi i teknologjisë dhe sfidat e inxhinierisë”
11:00 – 11:30 Përfundimet e Shkollës Dimërore të Shkollës së Inovacionit, Shpërndarja e Çertifikatave dhe Shpërndarja e bursës së ekselencës World Vision
11:30 – 12:30 DREKA / KTHIMI

Start Time

12:00 pm

Shkurt 28, 2020

Finish Time

12:30 pm

Mars 1, 2020

Address

VM Resort, Golem, Durrës