BUJQËSIA është rikthyer

“BUJQËSIA është rikthyer”

Axhenda
24 Shtator – 26 Shtator 2021
Dardhë, Korçë

 

  • DITA I / E PREMTE 24 SHTATOR 2021
12:00 NISJA
15:00 Mbërritja e pjesëmarrësve dhe sistemimi në hotel
17.00 – 17.10 Fjala e mirëseardhjes Henri Çili

Kryetar i Bordit të Administrimit UET

17:10 – 17:30 Sesion Hyrës:

Bujqësia – nga profesioni i shtatë te një nga sektorët e rëndësishëm të ekonomisë” Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit & Zhvillimit

Prof.Asoc.Dr. Elvin Meka

Dekan, Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit & Zhvillimit

17:30 – 18:15 “Ndertimi nje modeli per financimin e bujqesise” – Refleksione Prof.Asoc.Dr. Selami Xhepa

President UET

18:15 – 19:30 Moduli “Lidership”
“Lidershipi: Si të zhvillojmë liderin brenda nesh”- Lider lind apo behesh?
– Sfidat e lidershipit,
– Modelet e lidershipit,
– Gjinia dhe lidershipi,
– Role play
Dr. Anjeza Xhaferaj

Lektore, Departamenti i Menaxhimit & Marketingut, UET

20:00 DARKA
  • DITA II / E SHTUNË 25 SHTATOR 2021
 

09:00 – 13:30

 

Moduli “Edukim Financiar”

09:00 – 10:30 “Bujqësia Shqiptare dhe sfidat e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian” Prof.Asoc.Dr. Rexhep Uka

I Ftuar special
Ish-Ministri i pare i Bujqësisë, 1992

10.3 – 11.00 “Ringjallja e Sektorit të Bujqësisë përmes përdorimit të TIK” Prof.Dr. Petraq Papajorgji

Departamenti i Teknologjisë dhe Informatikës UET

11:00 – 11:30 Pushim Kafe
11:30 – 12:30 “Ndikimi i politikës ekonomike dhe fiskale në sektorin bujqësor” Eduart Gjokutaj

ALTAX

12:30 – 13:30 “Ndryshimet strukturale të bujqësisë të rajonit të Korçës, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm” Dr. Adrian Maho

Universiteti “Fan Noli”, Korçë

13:30 – 14:00 Diskutime
14.30-16:30 Dreka/ Rekreacion/Network
16:30-17:30 Moduli “Sipërmarrje sociale”

–  Si të jesh sipërmarrës
–  Sipërmarrja sociale
–  Synimet sipërmarrëse të të rinjve
–  Plani i biznesit, marketingut dhe PR-it

Elida Boshnjaku, ME

Lektore, Departamenti i Menaxhimit & Marketingut, UET

17:30-18:00 Prezantim i librit:

Ekonomiksi i Mendimit Kritik”

Dr. Besart Kadia

Zv. Ministër i Financave dhe Ekonomisë

18:00 – 19:30 Punë individuale e maturantëve mbi temën

“Përgatitja dhe prezantimi i një aplikimi për në universitet”

Dr. Anjeza Xhaferaj

Lektore, Departamenti i Menaxhimit & Marketingut, UET

20:00 – 21:00 DARKA
  • DITA III / E DIELË 26 SHTATOR 2021
09:00 – 11:00 Moduli “Orientimi për Karrierën”

– Puna, profesioni, karriera dhe kualifikimi i përgjithshëm dhe profesional;
– Sistemin formal, informal, joformal të kualifikimit në Shqipëri;
– Burimet e punësimit në tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar të punësimit;
– Profesionet  që  lidhen  me  veprimtaritë  e shërbimit dhe ato të prodhimit në tregun lokal;

Dr. Elona Shehu
Lektore, Departamenti i Ekonomiksit & Financës, UET
11:00 – 11:30 Prezantimet e 5 punimeve individuale më të mira mbi temën “Përgatitja dhe prezantimi i një aplikimi për në universitet ne fushën e ekonomisë”
11:30 – 12:00 Përfundimet e Shkollës së Biznesit, Shpërndarja e Çertifikatave dhe Shpërndarja e bursës së ekselencës World Vision
12:00 – 13:00 DREKA / KTHIMI

Start Time

12:00 pm

Shtator 24, 2021

Finish Time

12:30 pm

Shtator 26, 2021

Address

Dardhë, Korçë