Showing 1-10 of 10 results

UET, marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën Mikrofinanca Shqiptare

26 Mars, 2024

Universiteti Europian i Tiranës ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Shoqatën Mikrofinanca Shqiptare, për të zgjeruar më tej shkëmbimet mes dy institucioneve. Marrëveshja u nënshkrua ditën e hënë mes pedagoges së Departamentit të Ekonomiksit dhe Financës, dr. Elona Shehu dhe …

Visit in UET

7 Korrik, 2022

With the colleagues and friends from Italy and Spain. Vincenzo Carbone, Sergio Sanz Magdalena and others, at European University of Tirana, Albania.  “Together for a stronger cooperation between our institutions, and for well-prepared younger generations”!