Showing 1-10 of 627 results

UET hap thirrjen për pedagogë në Menaxhim Biznesi dhe Administrim Biznesi

22 Janar, 2024

Fakulteti i Eknomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, hap thirrjen për pedagogë në Menaxhim Biznesi dhe Administrim Biznesi. DETYRAT DHE PËGJEGJËSITË E PEDAGOGUT Mësimdhënie në të dy ciklet e studimit Bachelor dhe Master Këshillim i studentëve Angazhimi në veprimtari kërkimore- shkencore Mbështetje …