Edhe këtë vit në panairin ndërkombëtar Klik Ekspo Group, Universiteti Europian i Tiranës promovoi programet studimore për vitin 2020-2021

Panairi Ndërkombëtar i organizuar nga “Klik Ekspo Group” si çdo vit është zhvilluar në Pallatin e Kongreseve. Ashtu si e dhe viteve të kaluara ky panair i është kushtuar kulturës, biznesit dhe shkëmbimit ndërkulturor mes vendeve të ndryshme. Universiteti Europian i Tiranës, ka qenë një nga pjesëmarrësit e rregullt në këtë panair me një kënd krejt të veçantë, për të bërë të mundur këshillimin akadmik dhe professional si për maturantët ashtu edhe pë rata studentët që duan të ndjekin një cikël të dytë studimesh.

Edhe këtë vit në panairin ndërkombëtar Klik Ekspo Group, Universiteti Europian i Tiranës promovoi programet studimore për vitin 2020-2021. Edhe pse sapo kanë përfunduar regjistrimet për në universitet dhe duhet pothuajse edhe një vit, që viti i ri akademik 2020-2021 të fillojë, për Universitetin Europian të Tiranës kanë filluar interesimet e hershme, duke u kthyer në paramarrëveshje për të zënë një vend në UET. Këto interesime të hershme vijnë si shkak të besueshmërisë që marka UET ka në sektorin e arsimit të lartë. Gjithashtu, një arsye për të zënë vendin në UET për vitin e ardhshëm është dhe eksperienca e këtij viti, ku shumë programe studimi plotësuan kuotat që në mesin e raundit të dytë të regjistrimeve në universitet.

Panairi i 26 Ndërkombëtar Klik Ekspo Group

Panairi Ndërkombëtar i Klik Ekspo Group që u zhvillua nga data 23-26 nëntor 2019, në Pallatin e Kongreseve në Tiranë, me pjesëmarrjen e 280 bizneseve nga vendi dhe bota, dëshmoi edhe këtë vit rolin e padiskutueshëm, të këtij eventi në promovimin e sipërmarrjeve të së ardhmes në Shqipëri. Panairi Klik Ekspo Group, si platforma ku lançohen njohjet e një netëorking biznesesh elitare, ka skalitur tashmë kolonat e ngjizjeve të reja.  Klik Ekspo Group dhe Biznesi, nuk konsiderohet vetëm destinacion, por janë një zë i fortë në hartimin e strategjive të zhvillimit të sipërmarrjes.

UET, këshillim akademik dhe profesional në 12 muaj

Universiteti Europian i Tiranës ka disa zyra të posaçme dhe pedagogët e tij që u vijnë në ndihmë maturantëve me këshillim karriere.  Është në tipologjinë e maturantit që të ketë vështirësi për të zgjedhur qoftë universitetin por edhe programin e studimit. Kjo vjen si shkak e presionit që ata kanë qoftë nga ndikimet e familjarëve, të miqësisë deri tek ndikimet e brendshme dhe dëshira apo vështirësitë për të kryer një program studimi.

Universiteteti Europian i Tiranës zhvillon forma të ndryshme të këshillimit akdemik dhe professional në 12 muaj të vitit. Një nga format është program Mentorshipit të Maturantëve e cili zhvillohet dy herë në vitë me derjtues, mësues dhe psikolog të shkollave të mesme qoftë ato publike, private, lecet artistic deri tek shkollat e mesme profesionale. Ndërkohë një nformë tjetër është Gjimnaz Tour në pothuajse të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë, ku këshilluesit e karrierës në UET, organizëm I ngritur vetëm me pedagogë dhe studiues të mirëfilltë të arsimit të lartë. Gjithashtu UET kryen këshilllim të vazhduesjhëm për maturantët të cilatë duan të përfitojnë nga bursat ekselencës deri tek ato të talentit. Por një nga organizmat më të veçantë që UET zhvillon janë edhe pesë shkollat sezonale për ço fakultet. Ky organizëm vjen, pasi UET tashmë prej 3 vitesh ka në përbërjen e tij edhe  dy fakultete të reja krahas aty tre të mëparshëm.

UET gjithashtu kryen edhe këshillimin e brendshëm për studentët që tashmë janë në sistem, të cilët u nevojitet ose një punë sezonale, apo një punë e përhershme, ku çdo vit në UET organizohen 5 panaire të karrierës për secilin  fakultet , apo edhe forume të ndryshme ku kompanitë më të mëdha në vend kryejnë në UET për të gjiteur burime njerëzore sa më të talentuar dhe të kulaifikuar për nevojat e kompanive të tyre. Gjithashtu UET i këshillon studentët e vet edhe për ndjekjen e duhur të një cikli të dytë studimi në UET ose në vendet e Bashkimit Europian me anë të programit Erasmus, ku çdo vit zyra e projeketve dhe e partneriteve në UET zhvillon panairin ndërkombëtar të studimit dhe punësimit, ku shumë universitetet europiane dhe agjenci të ndryshme të punësimit rajonal dhe europian informojnë studentët e në lidhje me mundësitë e studimit dhe punësimit kryesisht në vendet e Bashkimit Europian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *