Shpallen listat e studentëve fitues në UET gjatë raundit të parë për programet e studimit Bachelor.

 

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Financë

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Menaxhim Biznesi

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Kontabilitet(2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Menaxhim (2-vjeçar)

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit-Program Profesional Turizëm (2-vjeçar)

 

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Arkitekturë

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Industriale

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Informatike

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Inxhinieri Ndërtimi

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Program Profesional Aplikime Informatike (2-vjeçar)

Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës-Teknologji Informacioni

 

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arsim Parashkollor

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Pamore

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Arte Skenike

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Filozofi

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Histori

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Komunikim

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Letërsi

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Linguistikë

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Program Profesional Dizajn i Aplikuar dhe Mode (2 vjeçar)

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale-Psikologji

 

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Juridik

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Marrëdhënie ndërkombëtare

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Shkenca Politike

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare-Sociologji

 

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Fizioterapi

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Imazheri

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike-Infermieri

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale – Edukim Fizik dhe Sporte

Fakulteti i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale – Arte Muzikore

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *