Programi 500+ në UET synon të thellojë dhe materializojë kooperimin me biznesin dhe tregun e punës duke ofruar për të gjitha këto kompani një gamë shërbimesh, procesesh që kanë të bëjnë me natyrën e institucionit dhe me detyrat dhe qëllimet që kanë këto biznese

Kur bëhet fjalë për arsimin e lartë dhe partneritetet me korporatat, nuk është thjesht një gjë e bukur ta kesh, por është kritike për misionin që universitetet të mbijetojnë në tregun e arsimit të lartë. Tregu i punës po zhvillohet kaq shpejt dhe institucionet kanë nevojë për një rrjedhë të qëndrueshme të informacionit nga punëdhënësit për atë që ata duan dhe kanë nevojë nga fuqia e tyre e punës, kështu që kurrikula dhe mësimdhënia mund të pasqyrojnë ato nevoja.

Çelësi i gjithë këtij suksesi për universitetet është “partneriteti”. Të dy palët – institucionet dhe punëdhënësit – janë në kërkim të kthimit të investimeve dhe këto qasja reale mbi partenritetin midis Institucioneve të Arsimit të Lartë dhe korporatave do t’i ndihmojnë të dyja këto organizma të krijojnë marrëdhënie me ndikim me përfitime të ndërsjella..

Pikërisht me këtë fokus, Universiteti Europian i Tiranës ka ndërtuar programin 500+, një program që e mban botën akademike në kontakt të vazhdueshëm me biznesin apo institucionet financiare e me anë të takimeve të rregullta me ta, universiteti kupton kërkesat e biznesit, të cilat më pas përkthehen në profile e programe studimi.

Programi 500+ në UET synon të thellojë dhe materializojë kooperimin me biznesin dhe tregun e punës duke ofruar për të gjitha këto kompani një gamë shërbimesh, procesesh që kanë të bëjnë me natyrën e institucionit dhe me detyrat dhe qëllimet që kanë këto biznese. Ky projekt përfshin 500 kompanitë më të mëdha në vend dhe është një projekt i gjerë bashkëpunimi 5 vjeçar që ka si qëllim, thellimin dhe materializimin e kooperimit me biznesin në vend. Gjithashtu ky kooperim synon vlerësimin e performancave të programeve të studimit në UET, si dhe të bashkëpunimit me këto kompani duke i pasur ato prioritare për të integruar studentët tanë, në internshipe dhe deri në punësimin e tyre.

Presidenti i Universiteti Europian të Tiranës, Selami Xhepa, shpjegon se ky program bëhet për t’ju përgjigjur pyetjes “a kanë vlerë diplomat? A i përgjigjen diplomat asaj që kërkon tregu i punës?” Në këtë kuadër ai theksoi se bashkëpunimi synon të krijojë një metodë se si ta zgjidhim një çështje duke ndërtuar sipas tij “një seri aksionesh të përvitshme duke filluar nga bordet e tregut të punës, pjesëmarrja e përfaqësuesve të biznesit në leksione dhe me takime më të shpeshta mes universitetit dhe biznesit

Një pikë tjetër e fortë është promovimi i pikave të forta të universitetit që mund të ndodhë në mënyrë dixhitale ose direkte. Gjithashtu qëllimi për partneritete efektive të korporatave është ndërtimi i një marrëdhënie strategjike afatgjatë dhe me ndikim, duke krijuar një shkëmbim të vërtetë vlerash unike për atë partner me përfitime të ndërsjella që rezultojnë në një rikthim pozitiv të investimit për të gjitha palët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *