Ja pse të zgjedhësh fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike në UET

Vendimi për të studiuar në një nga fushat e mjekësisë është një vendim shumë i rëndësishëm, pasi profesione të tilla kërkojnë një angazhim të vazhdueshëm, një përkushtim të veçantë dhe një respekt për jetën njerëzore.

Është një rrugë e gjatë ajo nëpër të cilën duhet të kalojë dikush për t’u bërë mjek. Kërkon shumë vite investim dhe përkushtim, shumë vite arsimim intensiv, trajnim dhe edukim të vazhdueshëm dhe nuk ndalet në momentin kur merr një diplomë në dorë. E gjithë jeta e një doktori është shkollë. Është përkushtimi, dhembshuria dhe zgjuarsia e bluzave të bardha, që jo pak herë ndan jetën nga vdekja, ndaj të jesh mjek nuk është një detyrë aspak e lehtë.

Njerëz të veçantë i përgjigjen kësaj thirrjeje dhe marrin përgjegjësinë e madhe që shkon me të. Po aq të rëndësishme janë edhe disiplinat e tjera akademike, të cilat formësojnë profesionistët mjekësorë, që kanë një rol po aq vendimtar në jetën tonë. Vendimi për të studiuar në një nga fushat e mjekësisë është një vendim shumë i rëndësishëm, pasi profesione të tilla kërkojnë një angazhim të vazhdueshëm, një përkushtim të veçantë dhe një respekt për jetën njerëzore.

Ndonëse sfidat janë të shumta dhe vështirësitë me të cilat të përball përditshmëria e këtyre profesioneve po ashtu, në thelb të tyre qëndron fisnikëria, energjia e mjekësisë, dashuria njerëzore, empatia për të sëmurin, dashuria për tjetrin.

Në shoqëri profesionistët në fushën e mjekësisë kanë një rëndësi shumë të madhe për ndërtimin e cilësisë së jetës, pasi përmes promovimit të kujdesit të vetes dhe mirëqenies së trupit, mjekësia është një mënyrë orientimi drejt ruajtjes së dinjitetit njerëzor dhe aftësisë për të jetuar një jetë përmbushëse. Për këto dhe shumë arsye të tjera, mjekësia është një ndër shtyllat kryesore që ndërton strukturën e burimeve njerëzore të një vendi.

Shkencat Mjekësore Teknike, të cilat janë një prej mundësive të shumta të studimit pranë UET, janë programe të cilat të mundësojnë një karrierë domethënëse, e cila është e plotësuar veçanërisht nga sfidat, mundësitë dhe shpërblimet që ofron ky rrugëtim. Në dekadën e dytë UET vjen gjithëpërfshirës, duke ofruar edhe degë të tjera të tilla si inxhinieritë, artet, humanitetet dhe mjekësia.

Kjo e fundit përbën një nga ambiciet dhe projektet më të mëdha të universitetit, i cili tashmë mund të konsiderohet i një karakteri universal, pasi krahas degëve të shumëllojshme që ofron, sjell për studentët edhe mundësi të shumta për akomodim, falë bursave, financimit të studimeve dhe jetës dinamike studentore që karakterizohet në auditor dhe përtej tij.

Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike lindi prej nevojës së shoqërisë shqiptare për të pasur profesionistë cilësorë nga fusha e mjekësisë dhe ka privilegjin të krijohet në një universitet prestigjioz me një eksperiencë të afirmuar mbi 10-vjeçare në mësimdhënie. Ky fakultet pasuron ofertën akademike të UET në të dyja ciklet: Bachelor dhe Master, në degët Fizioterapi, Infermieri dhe Imazheri. Në themelimin e tij kanë kontribuuar dhe kontribuojnë dita-ditës disa nga emrat më në zë të mjekësisë shqiptare, me kompetencat, eksperiencën dhe dijet e tyre.

Infermieria
Në thelb, infermieria është një profesion fisnik dhe altruist, i preokupuar kryesisht në ndihmesën e atyre që nuk mund kujdesen për veten e tyre, por fakti që takon njerëz të rinj thuajse çdo ditë dhe përballesh me situata sfiduese, e bën këtë profesion mjaft të veçantë dhe interesant. Karriera në infermieri mund të marrë profilizime të ndryshme në varësi të interesave personale apo kërkesave të tregut të punës, por në varësi të objektivave personalë edhe në drejtim të institucioneve shëndetësore.

Fizioterapia

Fizioterapia është një degë e shkencave paramedike, që ndihmon në kurimin e problemeve të ndryshme të një trupi njerëzor. Ndihmon në sjelljen e ndryshimeve pozitive në shëndetin dhe mënyrën e jetesës së njerëzve. Fizioterapia ndihmon në trajtimin dhe rehabilitimin e njerëzve me një sërë problemesh shëndetësore dhe për shkak se këta profesionistë i përdorin njohuritë e tyre për njerëzit që të lirohen nga vuajtjet dhe t’i bëjnë ata më të shëndetshëm, ky profesion është shumë i respektuar, ndërkohë që një tjetër aspekt pozitiv është edhe paga, e cila është relativisht e kënaqshme në raport me profesionet e tjera.

Imazheria

Karriera në Imazheri është një zgjedhje e shkëlqyer si nga aspekti emocional ashtu edhe ai financiar. Një profesion në fushën e mjekësisë, i cili të mban në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit, për shkak se gjatë proceseve të ekzaminimit mjekësor, një teknik imazhier është jo pak herë ndër të parët që një pacient takon. Sfidat nuk janë të pakta, pasi një tekniku imazhier i duhet të punojë vazhdimisht me njerëz të ndryshëm, ndërkohë që përdor softuerë dhe pajisje të sofistikuara dhe të kushtueshme, e megjithatë për të gjithë kureshtarët e anatomisë njerëzore, ky profesion është i duhuri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *