PSE UET? I Akredituar 90%+ studentë të punësuar 15,000+ studentë UET Alumni UET në Tiranë 200+ Pedagogë të brendshëm Mbështetje financiare Aktivitete

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Zbulo programet e studimit në 5 fakultete

Fakulteti i Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike
dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Fakulteti
i Shkencave Humane, Edukimit dhe Arteve Liberale

Fakulteti
i Inxhinierisë, Informatikës
dhe Arkitekturës

Fakulteti
i Shkencave Mjekësore
Teknike