UNIMED

UET tashmë po merr pjesë në projekte të financuara nga Komisioni Europian, si:
  • Programi i të mësuarit gjatë gjithë jetës – Karrige Jean Monnet (për herë të parë në Shqipëri)
  • LLP – Projekti Tempus (3 projekt Tempus i udhëhequr nga Universiteti i Grazit në Austri; Universiteti Koblenz në Gjermani dhe Universiteti Roehampton në MB)
  • Erasmus Mundus – Sigma Agile (udhëhequr nga Universiteti i Varshavës në Poloni)
  • Programi Evropian për Shkencën dhe Teknologjinë (COST) – pjesëmarrja në 7 Veprime COST në cilësinë e vendit jo-kosto;
  • Erasmus + Veprimi kyç 1/Mobiliteti për nxënësit dhe stafin – Që nga viti 2015, UET ka bashkëpunuar në programet Erasmus + ICM Mobility me shumë partnerë. Disa nga partnerët përfshijnë: Universitetin e Uppsala, Universiteti Lappeenranta, Universiteti Malardalen, Universiteti Ludwigshafen, Universiteti Emden Leer, Universiteti i Valladolidit, Universiteti i Minho, Universiteti Obuda, Universiteti i Bolonjës, Roma 3, Universiteti L’Aquila, Universiteti Siauliai, UNIMED, Universiteti i Salzburgut, Universiteti i Pavias etj.