Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin Roma Tre, Itali  

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor Juridik (viti II) mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i parë.

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: Shtator 2021- Shkurt 2022

Ftojmë të gjithë studentët BA (viti II) Juridik të aplikojnë.

 

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Prill 2021 ora 17:00