Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin Almeria, Spanjë

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022.

Fushat e studimit përfshijnë: Psikologji; Infermieri; Edukim; Inxhinieri IT; Menaxhim   

 

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Prill 2021 ora 17:00