Departamenti i Menaxhimit dhe Marketingit në UET zhvilloi tryezën e diskutimit me aktorë të rëndësishëm në sektorin publik dhe privat me synim orientimin e studentëve në tregun e punës.

Tregu i punës ndryshon në mënyrë të vazhdueshme, prandaj orientimi i studentëve në lidhje me tregun e punës është detyrë e universitetit, iniciativë kjo, që do të vijojë edhe për departamentet e tjera. Për këtë arsye Departamenti i Menaxhimit dhe Marketingit në UET zhvilloi tryezën e diskutimit ku të ftuar ishin Zv Ministrja e Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë Dajan Sorensen, Drejotrja e përgjithshme e Burime Njerëzore e Bankës Raifeissen, Daklea Shtylla Drejtrore Ekzekutive Qendra M.I.K.I dhe Endri Ndoni Aims International Albania.

Dekani i UET prezanton se si UET kërkon të nxisë pjesëmarrjen drejt tregut të punës.UET nxitë një lloj aktivizmi të studentëve për ta parë veten jo vetëm si marrës të dijeve por edhe të tentojnë ta studionjë këtë treg dhe kështu të kenë mundësit të kuptopjnë se ccfarë tregu kërkon për ta. Në disa studime të kyera Dekani i Fakultetiti të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka shpjegoi se nga këtëo të dhëna kishte kuptuar, se në 82 shtete Shqipëria është në vend të 81 për sa i përket mundësive për punësim. Tregu i punës është shumë konkurrues, dhe kjo më tepër në lidhje me arsimin e lartë.

Për të fituar një punë nuk duhet të kesh vetëm një copë letre, Kemi cilesi të mirë të arsimit por jo mundësi të mira punësimi. Kjo është sfidë për të rinjtë por akoma dhe më shumë për ata që japin dije”, u shpreh professor Meka.

Zv ministria e Financave dhe Ekonomisë znj Dajna Sorensen na tregon më tepër në lidhje me funksionimi mbi tregun e punës. Tre janë sfidat e tregut të punës. ”Shqipëria ka më shumë nevojë për vende pune. Nuk është shteti ai i cili krijon vende të punës, është sektori privat por jo që shteti nuk ka përgjegjsi e veta që një biznes të eci para. Shqipria ka nevojë për punë cilësore dhe që të paguhen mire. Të kenë kushte të mira dhe punësim të qëndrueshëm. Punët e qëndrueshme nuk të garantojnë punësim gjithë jetën, jane ato për të cilat ti ke aftësi të vazhdueshme, të përditësuar për të mbetur relevante në tregun e punës”, u shpreh zv ministrja Sorensen.

Një mesazh që zv.ministria përcjell tek të rinjtë është, koha që tregu punës ishte që ti filloje një punë, dy punë apo pesë punë që do të të ndiqnin ty gjatë gjithë jetes tënde ka kaluar. Sot të rinjtë dhe të rejat duhet të pregatitur per ta rinkrijuar veten e tyre gjatë gjithë cilkit të jetës me një punë të vazhdueshme. Kjo është një përgjegjësi e bashkëndarë e shtetit, e institucioneve arsimore që po e formon brezin e ri dhe sektorit privat që gjithashtu ka një pëgjegjësi sociale per sa i përket kushteve të punës por mbi të gjitha mbi rolin që ata kanë për kualifikimin e punonjësve të tyre apo edhe të brezave të rinje.më gjerë. Tregu i punës sot vazhdon të polarizohet gjithnjë e më tepër.

Nëse gjatë periudhës se 2018 ne Shqipëri u rigjeneruan rreth 30 mije vende pune që eshte një numër shumë i rëndësishëm,shumiva e këtyre vendeve të punës ishin në dy ekstreme që so të thotë se ishin vende pune që kishin një vlerë të shtuar shumë të ulët ose vende pune të cilat kanë një vlerë të shtuar shumë të larë për të cilat ne marim në mënyre të vazhdueshme mesazhin e biznesit që të rinjtë dhe të rejat nuk janë të pregatitur për këto vende pune,sidomos me këtë audience që ne jemi sot. Një nga sektorët që ne e shikojmë me shumë interes dhe që ka një potencial për të gjeneruar punësim cilësor është ajo që quhet nënkontraktimi i shërbimeve të ndryshme sidomos pëe palë të treta që ndodhen jashtë Shqipërise, shtoi zv ministrja e Finacës dhe Ekonomisë

Koha që i duhet një kompanie për tu vendosur në Shqipri dhe për ti bërë të gatshëm këta punonjës për të kontribuar në maksimumin e tyre ishte trefishi i vende të rajonit. Zv.ministria e konsideron alarmuese këtë gjë sepse po pregatitet një brez që jodomosdoshmërisht është i aftë për punë. Përgjegjësia për politikbërsit në radhë të parë është të krijojmë një sistem arsimor i cili garanton cilësi.

“Ajo se çfarë i kushtonë rëndësi tjetër është aftësia në grup,aftësia për të qenë i pavarur në punën që ti bën, për të patur një mendim kritike etj ,aftësi të cilat janë të krijuara nga ana e biznesit.Ne disa sektorë biznesi thotë ne kemi më tepër nevojë për këto se për aftësi teknike. Aftësitë teknike ne jemi në gjendje tua japim edhe në vendin e punës.

Për këtë audiencë që jemi sot,të rinjtë kërkojnë punë në pozicione të mira,dhe paga të larta.Niveli arsimor sot nuk të tregon asnjë gjë,për aftësit që një individ ka për një punë të caktuar.Parimi që ne kemi është që ti sigurojmë akses cdo qytetari për tu rritur profesionalisht”, deklaroi më tej znj. Sorensen.

Megi Mehmeti dhe Denison Meta: Punësimi i të rinjve në tregun e punës, sfida dhe probleme në sistemin bankar

Arsyeja se pse e kanë zgjedhur këtë teme se ku linde problemi ndermjet punedhensit dhe punëmarrësit në sistemin bankar dhe se cilat janë sfidat që duhen kaluar dhe si te krijojme nje sistem për të rregulluar këto problematika ishte indicia e parë që shkon pertej kësaj teme. Shqipëria ka ekonomi të tregut të lirë, ka dy sisteme bankash, banka qëndrore dhe banka tregtare. Nga shume të punësuar vetem një numër teper i vogël i këtyre jane nga mosha 25 deri ne 35 të punësuar nga viti 2016,2017 dhe 2018. Shumë pak oferta të punës dhe shumë të diplomuar ,raporte të cilat janë jo dhe shumë pozitive. Nga disa pyetje qe keta studente u kishin referuar nje grupi te tjere studentesh që i përkisnin këtij departamenti, 1 pyetje ishte se pse kishin zgjedhur këtë këtë fushë. Jepeshin tre përgjigje, e para sepse ishte një vend pune me prestigj shumë të lartë,e dyta ishte sepse mendoninse është nje vend pune tepër i paguar dhe përgigja e tretë, sepse ata kishin të paktën një prind që punonte në këtë sektore.

Aldjona Mahmutaj, Kamela Berberi dhe Ariol Sako: Kariera në tregun e punës e studentëve të UET

Shkollat që kanë patur studentë të mirë,një pjesë e konsideruseshme e tyrë kanë shkuar jashtë, kjo për shkak të problemeve shqiptare. Edhe pse politikat shqiptare janë në përpjekje të vazhdueshme për të mos i larguar studentët, përsëri dëshirat e tyre janë më të mëdha se vetëqëndrimi në Shqipëri. Është një dyndje e madhe e këtyre të rinjëve të cilët emigrojnë drejt vendeve të tjera për realizimin e dëshirave dhe objektivave te tyre duke i konsideruar si mundësi më të mirë për të studiuar dhë jetuar në raport me Shqipërine. Dritarja bëhet shume e madhe kur ata duanë të largohen dhe shumë e vogël për ata që duan të kthehen në Shqipëri, sepse numri i studentëve që duan të largohen dhe jovetëm e tyre është shumë herë më e madhe se qëndrimi në të.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *