Biblioteka

Biblioteka e Universitetit Europian të Tiranës u krijua në të njëtën kohë me universitetin. Synimi i Universitetit Europian të Tiranës përmes kësaj biblioteke, është krijimi i një qendre bazë për ofrimin e informacinit shkencor dhe jo vetëm, për t’i ardhur në ndihmë stafit akademik dhe studentëve të tij.
Biblioteka ndodhet në ambientet e kampusit të UET, me një sipërfaqe 300 m2 dhe kapacitet 170 vende studimi. Ajo ofron kushte optimale për lexuesit e saj në të gjitha fushat e studimit që ofrojnë programet akademike në fakultetet e UET.

Biblioteka është rritur vit pas viti dhe vazhdimisht pasurohet me literaturë bashkëkohore në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaj, përmes blerjeve, abonimeve, donacione nga individë, organizata të ndryshme, fondacione e projekte si: Fondacioni “Dr. Heinz und Anita Lütke”, botimet e Bankës së Shqipërisë, Bankës Botërore, UNDP, UNICEF dhe prej bashkëpunimit me Shanghai Library, nëpërmjet projektit  “Window of Shanghai”

Biblioteka e UET është pjesë e sistemit COBISS (Sistemi dhe shërbimet e përbashkëta bibliografike online) dhe ofron akses për një numër të madh titujsh librash dhe revistash të fushave të ndryshme si: ekonomia, jurisprudenca, marrëdhënie publike, shkenca politike, filozofia, shkencat e edukimit dhe ato të aplikuara, kolana me autorë të ndryshëm etj. Një element i rëndësishëm në funksionin e bibliotekës është edhe përdorimi i literaturës online. Kjo është bërë e mundur përmes abonimeve ose  nga projekte të ndryshme qe Biblioteka e UET ka siguruar në bibliotekat dixhitale, si: SAGE, Social Science Library, Questia etj..-

Librat janë të sistemuara sipas disiplinave ku ato bëjnë pjesë. Biblioteka bashkëpunon në mënyrë të përhershme me shtëpinë botuese “UET Press” dhe ka në fondin e saj të gjitha botimet e UET Press. Biblioteka ofron shërbim profesional dhe ndihmon me orientime dhe sugjerime lexuesit e saj për zgjedhjen e literaturës që ju duhet përgjatë studimeve e punës së tyre kërkimore.

Katalogu online i Universitetit Europian i Tiranës

Katalogu online – OPAC  (“Kliko Ketu”)

Lidhje te dobishme me biblioteka te tjera:

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë 
COD – Biblioteka e Kryeministrisë
Biblioteka e Kongresit – Amerikan
Biblioteka Kombëtare Gjermane
Biblioteka e Shangait
Biblioteka Shkencore e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

Orari i shërbimit:

E hënë – E premte 09:00 – 20:00 dhe E shtunë 09:00 – 17:00.
(Gjatë sezonit të provimeve Biblioteka punon me orar të zgjatur)

Në rast se keni paqartësi mos hezitoni të na kontaktoni:
[email protected]