Master

Avanco studimet e tua duke ndjekur programet Master në UET

Universiteti Europian i Tiranës ofron rreth 24 programe Master Profesional dhe Master i Shkencave në fusha studimi si: Ekonomi, Financë, Menaxhim, Marketing, Informatikë Ekonomike, E drejtë Publike, E drejtë Ndërkombëtare, E drejtë Biznesi, E drejtë Private, Shkenca Komunikimi, Shkenca Politike, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Sociologji-Antropologji Sociale, Psikologji dhe Shkenca të Edukimit. Aktualisht janë në proces licencimi 7 programe të reja studimi.

Këto programe studimi përfshijnë njohuri teorike dhe praktike për të inkurajuar të menduarin kritik dhe kreativ të studentëve. Struktura e ndërtimit të programeve synon të sigurojnë njëkohësisht katër grupe njohurish:
– njohuri dhe aftësi metodologjike;
– njohuri teorike dhe aplikative;
– njohuri për profesionin përkatës, si dhe
– njohuri të thelluara në një profil më të ngushtë të fushës së studimit.

Studimet Master janë pikërisht ato që krijojnë profesionistin në botën e punës dhe të biznesit në kohën e sotme. Një diplomë Master do ju ndihmojë të ecni më përpara në karrierën tuaj profesionale. Shumë vende pune sot në nivelin fillestar kërkojnë një diplomë Master dhe pothuajse të gjithë pozicionet e menaxhimit të lartë dhe pozitat e larta profesionale kërkojnë një kualifikim të këtij niveli.

  • Për më tepër informacion në lidhje me programet Master Profesional kliko këtu
  • Për më tepër informacion në lidhje me programet Master Shkencor kliko këtu
Master