27
Shkurt
shkolla e humaniteteve 2022 llogara
Cila është ëndrra jote?
12:00 pm - 12:30 pm
Fshati Turistik, Llogara

Mes utopisë dhe distopisë, në kërkim të parajsës (së humbur)

12
Dhjetor
shkolla e shendetit publik
Të zgjedhësh mjekësinë si profesion
12:00 pm - 12:30 pm
Shëngjin, Lezhë

Mes utopisë dhe distopisë, në kërkim të parajsës (së humbur)

26
Shtator
shkolla e biznesit UET dardhe
BUJQËSIA është rikthyer
12:00 pm - 12:30 pm
Dardhë, Korçë

Mes utopisë dhe distopisë, në kërkim të parajsës (së humbur)

01
Mars
shkolla e inovacionit 2020
Human vs Technology
12:00 pm - 12:30 pm
VM Resort, Golem, Durrës

Mes utopisë dhe distopisë, në kërkim të parajsës (së humbur)