Asambleja

Shoqata e UET Alumni

Në qendër të filozofisë së UET si institucion arsimor është se gjithçka sillet rreth studentit; dija dhe shërbimi. Në UET funksionon shkëlqyeshëm trekëndëshi administratë-staf akademik-student dhe për secilën nga këto pika janë ngritur institucione dhe zyra përkatëse për mbështetje dhe bashkëpunim. “UET Alumni” është fytyra jonë në treg, historiku dhe e ardhmja e universitetit.
Shoqata “UET ALUMNI” u krijua më 13 Maj të vitit 2010. Atëkohë ishin një grup i vogël të diplomuarish, tashmë janë mbi 6,000 të diplomuar në bachelor dhe master në UET. Të gjithë këta janë lobistët më të mëdhenj të universitetit, janë mbledhësit e fondeve, aplikuesit për projektet, ata që gjenerojnë ide për programe të reja, që krijojnë tregjet e punës për universitetin.

 

Regjistrohu ose kërko informacion në:[email protected]
Formulari i regjistrimit UET Alumni (kliko këtu)

Asambleja