“UET parents survey”: Zgjodhëm UET për cilësinë dhe sigurinë ofron

Universiteti Europian i Tiranës në kuadrin e fillimit të vitit akademik 2018-2019 po zhvillon javën e hapur në UET me një cikël debatesh, forumesh, promovime, dhe tryeza diskutimi, takime të hapura me studentë të rinj dhe prindër. Pikërisht me këta të fundit UET zhvilloi një diskutim të hapur e quajtur “UET parents survey” se pse kishin zgjedhur UET për studimet universitare për fëmijët e tyre. Universiteti Europian i Tiranës ka kaluar në një proces të riorganizimit dhe e zgjerimit të ofertës akademike, ku nga 3 fakultete është shtuar me 5 të tilla Nga biseda që bëmë u vunë re disa çështje tepër thelbësore që kishin të bënin me cilësinë që ofron sektori privat, dhe kryesisht Universiteti Europian i Tiranës. Një aspekt tjetër që kishin zgjedhur ishte edhe dhe gama e gjerë e programeve dhe profileve të studimit që UET ka si ofertë akademike. Gjithashtu prindërit vlerësuan edhe mundësinë e bursave që UET ka në sistemin e tij, duke i akomoduar të gjithë studentët.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *