Studentët duhet të përgatiten për revolucionin e 4-t industrial

Integrimi i studentëve në një mjedis sipërmarrës dhe inovativ do t’i lejojë ata të lulëzojnë në një botë të Inteligjencës Artificiale

Sethuraman Panchanathan

Arizona State University

Si studiues në mësimin e makinerive, më pyesin shpesh për efektet e inteligjencës artificiale dhe automatizmit në të ardhmen e arsimit dhe punës. Studentët e ardhshëm dhe familjet e tyre dëshirojnë të dinë se cilat kurse dhe punë janë më përfituese. Dhe partnerët e korporatave duan të dinë se si punonjësit e tyre mund aftësohen më shumë dhe ri-rikualifikohen, në mënyrë që të gjithë të mund të punojnë në mënyrë sinergjike me automatizëm, në vend se të frikësohemi prej saj.

Ardhja e mësimit të makinerive inteligjencës artificiale nuk është një koncept futuristik. Tashmë është prezenet në të gjitha aspektet e jetës sonë. Punët që dikur konsideroheshin imune ndaj automatizmit, po ndikohen nga teknologjia, siç është testimi diagnostik në kujdesin shëndetësor. Shumë modele parashikuese janë duke u përpjekur të vlerësojnë sa lloj profesionesh do të jenë subjekt i ndryshimit ose eleminimit. Forumi Ekonomik Botëror vlerëson se automatizimi do të krijojë 133 milion role të reja, por do të bëjë që 75 milion vende pune të zhvendosen deri në vitin 2022.

Por ndërsa ritmi i ndryshimit mund të jetë veçanërisht i shpejtë, fakti është se mënyra se si jetojmë, mësojmë dhe punojmë ka qenë gjithnjë në zhvillim. Megjithatë, një gjë mbetet konstante: aftësia e qenieve njerëzore për të mësuar, dhe rritur në mjediset e tyre profesionale.

Megjithatë, kur ndryshimi është i shpejtë, përgatitja është thelbësore. Përgjegjësitë e institucioneve arsimore nuk duhet të jenë të kufizuara në pajisjen e studentëve me aftësi dhe njohuri që do t’ju duhen menjëherë për të qenë konkurrues dhe të suksesshëm në vendin e automatizuar të punës. Universitetet gjithashtu duhet t’u japin mundësi atyre që të përshtaten vazhdimisht përgjatë gjithë jetës së tyre profesionale pasi disa profesione zëvendësohen nga automatizimi dhe të tjerët shtohen ose krijohen prej tij. Fleksibiliteti, adaptueshmëria, inovacioni dhe ndërdisiplinariteti duhet të bëhen natyrë e dytë për studentët, ashtu si janë për shpikësit.

Kjo mund të arrihet duke i integruar studentët në një mjedis ku një frymë sipërmarrëse dhe inovative është e përhapur në të gjitha departamentet. Për shembull, në Universitetin Shtetëror të Arizonës, kohët e fundit është prezantuar “Praktika Labs”, një paradigmë e të mësuarit me përvojë në të cilën ekipe ndërdisiplinore të studentëve punojnë me partnerë të korporatës për të identifikuar dhe zgjidhur problemet komplekse. Ata mund të krijojnë një prototip të ri ose të zhvillojnë një aplikacion në një mënyrë bashkëpunuese me profesionistë të industrisë në një mjedis të botës reale.

Por ndërsa udhëheqësit e mendimit në të gjithë botën vazhdojnë të analizojnë dhe debatojnë se si do të duket e ardhmja e punës, si mund të presim në mënyrë të arsyeshme studentët dhe maturantët e rinj të monitorojnë trendet e tregut të punës dhe të marrin vendime të informuara, të zhytura në mendime në lidhje me rrugët e tyre akademike dhe të karrierës?

Një hap i rëndësishëm është që universitetet të punësojnë lektor që nuk janë vetëm ekspertë në fushat e tyre, por janë të lidhur dhe të përfshirë në mënyrë aktive me industrinë. Për më tepër, studentët që kanë mundësinë për të fituar njohuri eksperimentuese përveç punës së tyre akademike, janë të pozicionuar mirë për të njohur dinamikën e ndërrimit në lojë dhe, për rrjedhojë, janë më të përgatitur për tu përshtatur sipas nevojës për të siguruar që ato jo vetëm që mbeten të rëndësishme, por lulëzojnë. Për shembull, një student që punon në një Praktikë Laboratori ose një mjedis të ngjashëm ka më shumë të ngjarë të njohë shkallën aktuale të automatizmit të përdorur në një vend pune – dhe ndikimin e tij tek punonjësit – sesa një student i ekspozuar vetëm në klasë.

Në të vërtetë, mësimi eksperimental po bëhet më shumë një domosdoshmëri sesa një opsion. Studentët të cilët kanë mundësinë të penetrojnë në ambiente të botës reale, si pjesë e ndjekjeve të tyre akademike, mësojnë se si të bashkëpunojnë, si të arrijnë kompromisin dhe strategjitë. Ata do të mësojnë gjithashtu kreativitetin, të menduarit analitik dhe empatinë, të cilat janë aftësi që mbeten unike për njerëzit.

Por edhe nëse kjo fillon të ndryshojë, një student i siguruar nga edukimi i tyre jo vetëm me një udhërrëfyes për karrierë, por një atlas i tërë duhet të jetë gjithmonë në gjendje të lundrojë rrugën e tij drejt tregut të punës.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *