Shpallen listat e studenteve aplikantë me konkurs në UET gjatë raundit të parë për programet e studimit Edukim Fizik dhe Arte Muzikore.

Lista e plotë për profilin e Arteve Muzikore (shiko këtu)

Lista e plotë për profilin Edukim Fizik dhe Sporte (shiko këtu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *