Elvin Meka, Dekani i Ekonomisë UET: E reja, një sfidë emocionuese

Dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në UET, flet mbi ditën e tij të parë si lektor në universitet dhe sfidat që paraqet detyra e tij në këtë dekadë të dytë të universitetit

Sfidat dhe përgjegjësitë e një pedagogu janë të mëdha përgjatë të gjithë karrierës së tij, megjithatë dita e parë e mësimdhënies shënjon gjithnjë kujtesën. E tillë ka qenë edhe për Dekanin e Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit në UET, Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka. Ishte viti 2008, kur në Universitetin e Durrësit “Aleksandër Moisiu” u themelua Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën, FASTIP. Një risi kjo për kohën, jo vetëm për formatin por edhe për faktin se leksionet zhvilloheshin tërësisht në anglisht, dhe profesor Meka ishte ndër lektorët e paktët shqiptarë të përzgjedhur për të dhënë mësim.

“Sigurisht, momenti i parë ka qenë impresionues. Mbaj mend që klasa ishte në një qetësi të thellë, edhe për një arsye, sepse isha shqiptari i parë që bënte mësim në gjuhë të huaj në këtë lloj fakulteti. Sfida ishte e dyfishtë, e para sepse bëhej fjalë për një sipërmarrje të re në Shqipëri dhe me standard të lartë dhe se nga ana tjetër dhe unë për herë të parë po përballesha me një auditor studentësh. Sigurisht, përtej sfidës kishte dhe shumë emocion, sepse studentët e përzgjedhur për të formuar klasën e parë në këtë Fakultet të ri, ishin të gjithë student të shkëlqyer, gjë që rriste shumë më tepër përgjegjësinë”, rrëfen profesor Elvin Meka.
Ndonëse më herët kishte qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme si lektor, kryesisht me staf të bankave ose të sipërmarrjeve ose të dhomave të tregtisë, për të kontakti i parë me një auditor universitar ishte një moment i veçantë.

“Dita e parë si lektor më është dukur një ditë e gjatë, jo vetëm për numrin e orëve të mësimit të zhvilluara në auditor, po edhe për faktin që isha gjatë gjithë kohës vigjilent për performancën time, isha i vëmendshëm ndaj shprehisë dhe momenteve pohuese që herë pas here vinin nga studentët dhe sigurisht nga serioziteti me të cilin ata dëgjonin ose mbanin shënim.”

Pas mësimdhënies në këtë program, Meka u angazhua në vitin 2009 pranë Universitetit Europian të Tiranës, si pedagog i jashtëm, në kohën kur ky universitet sapo kishte hapur programet Master. Ishte një bisedë e rastësishme me Dekanen e Fakultetit Ekonomik të asaj kohe që e bëri sërish pjesë të sfidave që paraqesin risitë.

Angazhimi i tij në auditor do të niste fill një javë pas pranimit të ftesës për të dhënë mësim, ndaj edhe përgatitja qe mjaft intensive për vetë natyrën e komunikimit sa akademike aq edhe profesionale, që do të karakterizonte marrëdhënien me studentët. Lënda që ai do të jepte ishte Tregjet Kapitale, të cilën ende vijon ta japë edhe sot në UET.

“Propozimi për të qenë pedagog pranë UET më interesoi dhe intrigoi shumë njëkohësisht, Kurioziteti për këtë universitet më nxiti të ndërmarr këtë ‘aventurë’ të re. Dita e parë e mësimit për Masterit Profesional të Financës do të fillonte me lëndën time, atë të Tregjeve Kapitale. Përgatitja për këtë ditë dhe në tërësi për këtë lëndë të re, përbënte një sfidë më vete për risinë që paraqiste. Ndryshe nga angazhimi në FASTIP, në UET përgjegjësia rritej edhe më tepër, përshkak se studentët do të ishin kryesisht profesionistë dhe të punësuar, i përkisnin moshave të ndryshme dhe kishin një nivel edhe më të lartë pritshmërie. Kjo eksperiencë relativisht e konsiderueshme që ata kishin shtonte jo vetëm përgjegjësinë por edhe standardin e përgatitjes akademike. Mund të them se dashuria për mësimdhënien në UET ishte me shikim të parë, dhe se veçantia e asaj dite të premte ishte të qenët pjesë e fillimit e një historie të re në UET”, rrëfen Meka.

Përgjatë viteve ka mbajtur detyra të rëndësishme administrative, që nga Përgjegjës Departamenti, Zv. Rektor dhe së fundmi Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit pranë UET. Tashmë në dekadën e tij të dytë, Universiteti Europian i Tiranës është në një moment të rëndësishëm të historisë së tij pas zgjerimit në pesë Fakultete dhe ofrimit të një game të gjerë prej 75 programesh dhe 125 profilesh studimi, në ciklin Bachelor, Master si dhe Diploma Profesionale. Për vetë karakterin ndërdisiplinar dhe polivalent të institucionit, edhe sfidat e drejtimit në këtë dekadë të dytë janë mjaft të pranishme.

“Sigurisht që tek sfidat personale që unë kam në lidhje me drejtimin e Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit, është të vijoj më tej punën e mirë dhe historikun, që kanë krijuar dekanët e tjerë përpara meje. Sigurisht ky post përballet tashmë dhe me sfida të tjera që kanë të bëjnë me adresimin e fenomene të tilla si ikja nga Shqipëria e popullatës, rënia së numrit të studentëve në sistem, rifreskimi i kurrikulave për të siguruar një zhdërvjelltësi të studentëve në përshtatjen sa më mirë të nevojave të menjëhershme që dalin nga tregu i punës. Sigurisht sfida më e madhe që unë kam personalisht, është ajo e menaxhimit sa më të mirë të parimit të interdisiplinaritetit në UET dhe e sigurimit të një lidhjeje shumë të fortë dhe të qëndrueshme me tregun e punës dhe aktorët kryesorë të tij. UET ka vite që investon në këtë drejtim, dhe gradualisht po vë në jetë objektivat e tij për të qenë universiteti i biznesit. Padyshim përgatitja e një studenti i cili merr nga UET mjeshtëritë dhe fleksibilitietin e duhur, për të ‘amortizuar’ goditjet që të jep tregu i punës në momentet e para pas diplomimit dhe për një integrim sa më të shpejt përse jo, edhe në tregun ndërkombëtar të punës është qëllimi ynë.

Prof. Asoc. Dr. Elvin Meka ka një jetëshkrim të pasur jo vetëm sa i përket angazhimit të tij në botën akademike, por edhe përtej saj, në shumë biznese dhe institucione financiare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *