Apliko për bursë

Tiranë, më

FORMULAR APLIKIMI PËR BURSË

KATEGORIA E APLIKUESIT:

Aplikues i riAplikues në sistem me bursëAplikues UET i ri në sistemin e bursave

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË APLIKUESIT

Emër, Mbiemër:

Shkolla e përfunduar (Emri):/Viti i përfundimit:

Nota mesatare (e thjeshtë dhe ponderuar):

E-mail:

Celular:

II. TË DHËNAT E KËRKESËS PËR BURSË

Aplikuesi kërkon:

Bursë EkselenceBursë TalentiBursë SocialeBursë LidershipiBursë e plotë 625 euroGjysëm Burse 1250 euro

në vitin akademik 2020 - 2021, për ndjekjen e studimeve në Fakultetin në ciklin :

BaMShMP

Profili:

a) Arsyet pse kërkon bursë:

b) Aktivitetet dhe proceset ku dëshiron të përfshihet që të plotësojë orët e punës :

Aktivitete UET:

Klube studentoreQeveri StudentorePromocione

Të tjera

Shërbime administrative:

SekretariSalla e internetitZyra e kujdesit ndaj klientitRecepsion

Të tjera

Përkthime:

AnglishtItalishtFrengjishtGjermanisht

Të tjera

Aktivizim në rekrutime:

Gjimnaz tourShkollë veroreUET tour

Të tjera

III. DOKUMENTACIONI QË SHOQËRON KËRKESËN:

Dokumentat për bursë:

1. CV-ja

2. Çertifikime dhe dokumenta mbështetës sipas llojit të bursës: nota, arritje në konkurse, artikuj, produkte mediatike të publikuara, çertifikime të statusit social
nga gjendja civile apo nga shoqata/grupe përkatësie.

Ky aplikim vlerësohet nga Komisioni i Bursave i Universitetit Europian të Tiranës.
** Tarifa referencë për bursat është 2,500 Euro/vit.