aleksander-dhima

Prof. Dr. Aleksandër Dhima

Albanian physical anthropology and the impact on the public health.

  • Dhima, A. (2021). Contribution of Medical Anthropology in the Treatment of Health Care. In: “Medicus” (4), 80-90.
  • Dhima, A. (2020). Mijëvjeçarë antropologjikëTiparet epigjenetike në seritë eshtrore nga

       Shqipëria. UET-Press.

  • Dhima, A. (2019). Një jetë me antropologjinë. UET-Press.
  • Dhima, A. Dh. (2017). Antropologjia etnike e shqiptarëve. UET-Press.
  • Dhima, A. (2016). Hyrje në Antropologji. Tiranë: Ideart (bot. i 3).
  • Dhima, A. (2013). Antropologji e KomunikimitQasje në realitetin shqiptar. Tiranë: Kumi.
  • Myzeqari, I., & Dhima, A. (2015). Ce n’est pas PolitiqueAn Anthropological Approach of the

       Cognitive Relation Media/ Politics. In: ‘European Journal of Social Science Education and

       Research” 2 (1), 231-237.

  • Dhima, A. (2015). Ndërveprimi konjitiv i medias me politikën në realitetin kulturor shqiptar. In:

  “Polis” (14), 55-67.

  • Dhima, A. (2013). Diskutim: Luc BuchetLévolution du peuplement de l’Albanie du Nord entre la

  fin de l’Antiquité et le début de l’époque OttomaineLes apports de l’Anthropologie, in L.

       Përzhita, I. Gjipali, G. Hoxha and B. Muka (eds),“Proceedings of the International Congress of

  Albanian Archaeological Studies (Tirana, 21-22 November 2013)”, 579-597; “Iliria, 37 (1),

  171-178.

  • Dhima, A. (2013). Globalizimi kulturor dhe komunikimi global. In: “Polis” (12), 15-28.
  • Dhima, A. (2012). Ekologjia humane dhe ndihmesa e Shkollës së Çikagos në zhvillimin e

       Antropologjisë Sociale. In: “Polis” (11), 181-191.

  • Dhima, A. (2011). Modeli i propagandësQasje antropologjike në realitetin mediatik. In: “Polis”

  (10), 23-37.