Showing 21-30 of 627 results

Call for papers Polis 22

October 5, 2022

POLIS JOURNAL – ISSUE 22 CALL FOR PAPERS ART AND CULTURE IN A TRANSFORMATIVE WORLD POLIS, the academic journal of the Faculty of Humanities, Education and Liberal Arts at EUT, is calling for papers on Art and Culture in a …

Thirrje për aplikime: Shkëmbim Stafi Administrativ dhe Akademik

September 21, 2022

Në kuadër të Programit Erasmus +, International Credit Mobility hapet thirrja për aplikime për shkëmbim stafi administrativ dhe akademik për vitin akademik 2022-2023 – në Galicia, Spanjë. Mobiliteti do të kryhet në gjuhën angleze gjatë vitit akademik 2022-2023. Kohëzgjatja e …

KnowHub Equipement

July 17, 2022

KnowHub Equipement The mission of the Hub is to create experiential learning so to create opportunities for students and develop transferable and transportable skill sets and innovative mindsets. This will prepare them for the future career. The main focus of …

Thirrje për aplikim për regjistrim në programin e doktoratës në “Shkenca Sociale dhe të Sjelljes”, pranë Fakultetit të Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare për vitin akademik 2021-2022

April 19, 2022

Programi i studimit të ciklit të tretë Doktoratë në “Shkenca Sociale dhe të Sjelljes”, pranë Fakultetit të Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare është program i riorganizuar i Doktoratës në “Shkenca Sociale” me Urdhër nr. 111, datë 04/03/2022. Ky program …