orjon rroji

Orjon Rroji Ph.D.

Orjon Rroji ka përfunduar studimet Doktorale/Ph.D. e Shkencës pranë universitetit KU Leuven, Belgjikë, në fushen e Kinesiologjisë, me një program Doktorature në Shkenca Biomjekësore, me një tezë të përqendruar në Neuroplasticitetin dhe Neuroshkencën Kognitive. Gjithashtu, ai ka një përvojë Kërkimore Postdoktorale në Institutitin Neurologjik Burke pjesë e Universitetit të Mjekësisë Weill Cornell, White Plains, SHBA. Orjoni, ka ligjëruar edhe në Hunter College, CUNY, Nju Jork, SHBA.

Orjon Rroji ka një diplomë Masteri në Biologjinë e Sjelljes nga Universiteti i Firences, Itali dhe ka një diplomë Bachelori në Biologji nga Universiteti i Padovës, Itali.
Aktualisht, Orjoni është Pedagog me kohë të plotë në Universitetin Europian të Tiranës (UET), Tiranë, Shqipëri.