Jani-Petro

Msc. Ing. Jani Petro

Master shkencor në Inxhinieri Industriale me profil Energjitik, Universiteti European i Tiranës; BA në Inxhinieri Elekrtike, Universiteti Ismail Qemali Vlorë; trajnime të specializuara rreth: sigurisë në punë në ambjente industriale në Tipteh doo, Ljubljana, Slloveni; sesnorët dhe kompjuterat industrial në Tipteh doo, Beograd, Serbi; PLC dhe inverterat industrial në Tipteh doo, Sarajevo, Bosnje;

Ish-inxhinier elektrik në kompaninë OSHEE 2020-2022. Aktualisht menaxher i kompanisë inxhinierike Tipteh Shpk Tirana dhe professor me kohë te plote në UET, pranë Fakultetit të inxhinierisë, informatikës dhe arkitekturës.