Alda Osmeni

MSc. Alda Osmëni

Master I Shkencave në Fizikë, Universiteti I Tiranës. Studimet Bachelor janë kryer pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore , Universiteti i Tiranës.
Pjesë e disa publikimeve shkencore.  2011-2014. Angazhuar në punë kerkimore për një periudhë tre vjecare  pranë Institutit Të Fizikës Bërthamore në fushën Spektroskopi-FTIR.
Eksperiencë shtatë vjecare në fushën e mesimdhënies.
Aktualisht pedagoge me kohë të plotë në UET pranë Fakultetit “Inxhinieri, Informatikë dhe Arkitekturë” , departamenti “Informatikë dhe Teknologji Informacioni” Master I Shkencave në Fizikë, Universiteti I Tiranës. Studimet Bachelor janë kryer pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore , Universiteti i Tiranës.
Pjesë e disa publikimeve shkencore.  2011-2014 Angazhur në punë kerkimore për një periudhë tre vjecare  pranë Institutit Të Fizikës Bërthamore në fushën Spektroskopi-FTIR.
Eksperiencë shtatë vjecare në fushën e mesimdhënies.
Aktualisht pedagoge me kohë të plotë në UET pranë Fakultetit “Inxhinieri, Informatikë dhe Arkitekturë” , departamenti “Informatikë dhe Teknologji Informacioni”