***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin Nicolaus Copernicus, Poloni

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor / Master në Menaxhim Biznes, Financë ose Ekonomiks, mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022

Ftojmë të gjithë studentët Bachelor (viti II ose III) dhe Master  (viti I dhe II)  të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Shtator 2021 ora 17:00