[:de]***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor 5 mujor në Universitetin Maladalen, SUEDI 

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor Viti III ose Master viti I/II në Teknologji Informacioni, mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Shtator 2021 ora 17:00

 [:en]***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor 5 mujor në Universitetin Maladalen, SUEDI 

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor Viti III ose Master viti I/II në Teknologji Informacioni, mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Shtator 2021 ora 17:00

 [:sq]***Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor 5 mujor në Universitetin Malardalen, SUEDI 

 

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor Viti III ose Master viti I/II në Teknologji Informacioni, mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i dytë.

Periudha e mobilitetit: Spring Term 2022Shkurt – Qershor 2022

Ftojmë të gjithë studentët të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 30 Shtator 2021 ora 17:00

 [:]