[:sq]Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Szczecin, Poloni

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor dhe Master mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i parë.

 

Fushat e studimit përfshijnë: Ekonomik, Administrim Biznes, Menaxhim, Shkenca Politike, Sociologji, Psikologji, Matematikë dhe Informatikë.

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: Shtator 2021- Shkurt 2022

 

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 21 Maj 2021 ora 17:00

[:en]Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Szczecin, Poloni

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor dhe Master mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022, semestri i parë.

 

Fushat e studimit përfshijnë: Ekonomik, Administrim Biznes, Menaxhim, Shkenca Politike, Sociologji, Psikologji, Matematikëdhe Informatikë.

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: Shtator 2021- Shkurt 2022

 

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 21 Maj 2021 ora 17:00

[:]