[:sq]Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Chieti, Itali

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022.

 

Fushat e studimit përfshijnë: Shkenca Humane dhe Shkenca Sociale

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: Shtator 2021- Shkurt 2022

Ftojmë të gjithë studentët BA (viti II) të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 21 Maj 2021 ora 17:00

[:en]Thirrje për aplikime për shkëmbim studentor në Universitetin e Chieti, Itali

UET u ofron të gjithë studentëve në programin Bachelor mundësinë për shkëmbim studentor 5-mujor gjatë vitit akademik 2021-2022.

 

Fushat e studimit përfshijnë: Shkenca Humane dhe Shkenca Sociale

Periudha e mobilitetit: Fall Term 2021: Shtator 2021- Shkurt 2022

Ftojmë të gjithë studentët BA (viti II) të aplikojnë.

Aplikimi kryhet me email në [email protected]

Deadline: 21 Maj 2021 ora 17:00

 [:]