valbona micka

Msc. Valbona Micka

Msc në Universitetin “Eqerem Çabej – Gjirokastër. Dega: Gjuhë – Letërsi. Specializuar në profilin Letërsi. Gjithashtu ndjekur studimet Msc në degën Kontabilitet – Financë. Prej disa vitesh administratore në shoqëri aksionere (SH.A) dhe shoqëri me përgjegjësi të kufizuara (SH.P.K). (2005-2021)

2010-2015 ndjekur master profesional në mësuesi dhe edukim në Universitetin Europian të Tiranës (UET). Aktualisht pedagoge me kohë të plotë pranë Universitetit Europian të Tiranës (UET) në departamentin e komunikimit.