SOFJANA-VELIU-min

Dr. Sofjana Veliu

Nga viti 2015 e në vazhdim, është lektore në lëndën “E drejtë kushtetuese“ dhe “E drejtë administrative“ (BA) dhe “E drejtë Kushtetuese e Krahasuar“ ( MSH) Departamenti i Shkencave Juridike, Fakulteti i Shkencave Juridike,Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare. Ka publikime dhe artikuj shkencor në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrje në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.