Showing 11-20 of 639 results

Call for papers Jus & Justicia

March 25, 2022

Call for papers The Faculty of Law, Political Science and International Relations of the European University of Tirana (Albania) invites you to publish research papers at the Journal “Jus & Justicia”, No. 16 “The court system mapping. Impact to the justice reform”. About the …

University Law Competition

February 2, 2022

Fakulteti i Shkencave Juridike, Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, shpall thirrjen për shprehje interesi në konkursin që do të zhvillohet midis Fakulteteve të Drejtësisë shqip-folëse, në kuadër të projektit “University Law Competition”. Ky projekt zbatohet në bashkëpunim me “Halimi Foundation Institute”, “Euro Academy News” dhe Media Partner “Euronews Albania” dhe  ka në fokus organizimin …

Call for paper – DSSH 2022

January 6, 2022

Paper abstracts 300 words shall be submitted through the email address: [email protected] clearly indicating the panel in which the presentation shall be delivered. • A short biographical information of the author(s) and contact details should accompany the abstract. • An …

Invitation to Tender, Kalcea Project

November 17, 2021

Tiranë  17.11.2021  Dear Sir,  INVITATION TO TENDER FOR: FOR EXTERNAL AUDITOR/AUDITING COMPANY for the project – “‘Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA)”                                                               I am pleased to inform you that your firm is invited to take part in …

EUT students celebrate graduation amid advice on new challenges

October 23, 2021

Studentët e UET festojnë diplomimin mes këshillash për sfidat e reja Rreth 500 studentë të ciklit Master, nga 5 fakultet e UET-së dhe nga dhjetëra programe e profile që UET ofron kremtuan sëbashku një tjetër arritje të jetës së tyre …

500 EUT graduates in the Master cycle throw their hats

October 22, 2021

Hedhin kapelet 500 të diplomuarit e UET në ciklin Master U zhvillua Ceremonia e Diplomimit për studentët e vitit akademik Master 2020-2021, vit që përkoi me 15-vjetorin e themelimit të UET. Studentët e u mblodhën sëbashku për të kremtuar finalizmin …

"Data Literacy", the skill required by every profession

October 18, 2021

“Data Literacy”, aftësia që e kërkon çdo profesion Agim Kasaj Aurora Binjaku Aleksandër Pulla Punonjësit me aftësi të leximit dhe përpunimit të të dhënave janë bërë shumë të vlefshëm në ekonominë e sotme dhe tregun e punës. Më shumë se …